למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > עדכוני תקינה - 18 במרץ 2021

22/03/2021

1פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9281 בילקוט הפרסומים מיום 18.3.2021 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

 • במקום ת"י 215 חלק 2 - רעפים: רעפי בטון משתלבים, מינואר 1999, יבוא: ת"י 215 חלק 2 - רעפים: רעפים ואביזרים העשויים בטון לחיפוי גגות וקירות, ממרס 2021.
 • במקום ת"י 1220 חלק 1 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן, מאוגוסט 2010 , לרבות גיליון התיקון מס' 1, מאוגוסט 2019, יבוא: ת"י 1220 חלק 1 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן, ממרס 2021.2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*הסרת רשמיות מהתקנים כלהלן:

א. ת"י 991 – פלפל מתוק מוקפא, מינואר 1978
ב. ת"י 1131 – ירקות מוקפאים מעורבים, מיוני 1981
ג. ת"י 1310 – תרד מוקפא, מנובמבר 1984

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקנים אלו עד ה-28.3.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*החלפת התקן הרשמי המקורי כלהלן:

ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מספטמבר 2019
במקומו יבוא:
ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מנובמבר 2020

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-28.3.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.


3. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9466 בילקוט הפרסומים מיום 8.3.2021 הכריזו על:

קביעת התקנים הבאים:

ת"י 6558 חלק 2 - בטיחות תכשיטים: תכשיטים למבוגרים - דרישות בטיחות, מפברואר 2021 , בא במקום המהדורה מנובמבר 2017 
ת"י 61058 חלק 1 - מפסקים למכשירים: דרישות כלליות מפברואר 2021 , בא במקום המהדורה ממאי 2011 
ת"י 61058 חלק 1.1 - מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים מכניים, מפברואר 2021 , בא במקום ת"י 61058 חלק 1 ממאי 2011
ת"י 61058 חלק 1.2 - מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים אלקטרוניים, מפברואר 2021 , בא במקום ת"י 61058 חלק 1 ממאי 2011 
ת"י 60669 חלק 2.5 - מפסקים חשמליים למיתקני חשמל קבועים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות - מפסקים ואבזרים נלווים לשימוש במערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים, מפברואר 2021 
ת"י 900 חלק 2.96 - מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות ליריעות בעלות גופי חימום גמישים לחימום חדרים, מפברואר 2021 
ת"י 5030 - בטיחות מכונות - ביצועים פיזיים של בני אדם - ניטול ידני של מכונות ושל חלקי מכונות, מפברואר 2021, בא במקום המהדורה מדצמבר 2004 
ת"י 5075 - מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים, מפברואר 2021 , בא במקום המהדורה ממרס 2012
ת"י 9241 חלק 2.10 - ארגונומיה של אינטראקצייה בין אדם ומערכת: תכנון ממוקד–אדם של מערכות אינטראקטיביות, מפברואר 2021, בא במקום המהדורה מיוני 2014.

שינויים בתקנים הבאים:

ת"י 5120 - ברז בית בעל פתיחה וסגירה אוטומטיות, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2021 למהדורה מיולי 2005 
ת"י 5124 - ברזי בית בעלי סגירה אוטומטית, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2021 למהדורה מיולי 2003 
ת"י 6236 - תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי דחוס, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2021 למהדורה מנובמבר 2012 

ת"י 9241 חלק 41 - ארגונומיה של אינטראקצייה בין אדם ומערכת: קריטריונים לתכן של התקני קלט פיזיים, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2021 למהדורה מינואר 2016.

ביטול התקנים הבאים:

ת"י 4306 - לוחות מחופים בחיפוי העשוי מלוחות ומגלילים דפופים תרמוסטיים לקישוט (HPL) ומעוצבים בפאותיהם, מדצמבר 1998 
ת"י 598 - מגפי גומי מגופרים לשימוש כללי, מפברואר 1966 4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים
-

 • ת"י 6395 חלק 1 - אבטחת מטענים ברכב מסחרי.
 • ת"י 60076 חלק 11 – שנאי הספק: שנאים מטיפוס יבש.
 • סדרת ת"י 309 - כוהל אתילי המונה 2 תקנים- חלק 1 החל על כוהל לשימוש במזון ובמשקאות, וחלק 2 החל על כוהל לתעשייה ולשרפה.
 • ת"י 30134 חלקים 1-5 בנושא יעילות אנרגטית של מרכזי נתונים.
 • ת"י 71568 חלק 3.0 : אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעל יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים.
 • ת"י 71568 חלק 4.0 : אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים.
 • ת"י 428- סירי לחץ.
 • ת"י 5198- מכלי גז: מכלי גז מסגסוג אלומיניום ללא תפר למילו חוזר – תכן, מבנה ובדיקות.
 • ת"י 8779 -מערכות צנרת פלסטיק-צינורות פוליאתילן להשקיה-דרישות.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור- לחצו כאן

5. עדכונים מטעם מכון התקנים 
-

 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלי ת"י 5075- מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים.
 • מנכ"ל המכון חתם עלגיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 5124 ברזי בית בעלי סגירה אוטומטית.
 • מנכ"ל המכון חתם עלגיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 5120- ברז בית בעל פתיחה וסגירה אוטומטית.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלית"י 60669 חלק 02.05- מפסקים למתקני חשמל קבועים: דרישות מיוחדות מפסקים ואבזרים קשורים לשימוש במערכות אלקטרוניות בבתים ובבניין.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלי ת"י 5030- בטיחות מכונות- ביצועים פיזיים של בני אדם.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלי ת"י 900 חלק 02.96- בטיחות מכשירי חשמל: יריעות חימום גמישות לחימום חדרים.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלית"י 61058 חלק 01- מפסקים למכשירים.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלי ת"י 61058 חלק 01.01- מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים מכניים.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלית"י 61058 חלק 01.02- מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים אלקטרוניים.
 • מנכ"ל המכון חתם על גיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 9241 חלק 41- ארגונומיה של אינטרקציה בין אדם ומערכת: קריטריונים לתכן של התקני קלט פיזיים.
 • מנכ"ל המכון חתם על התקן הישראלי ת"י 6558 חלק 02- תכשיטים למבוגרים.


6. בהמשך לפעילות אגף יבוא מכס ותקינה באיגוד לשכות המסחר: עודכנה תקופת המעבר וההיערכות למוצרי פלסטיק שבאים במגע עם מזון לפי ת"י 5113- לידיעה המלאה לחצו כאן

בהמשך לפעילות אגף יבוא מכס ותקינה באיגוד לשכות המסחר: תקופת המעבר וההיערכות של ת"י 5113 - מוצרי פלסטיק הבא במגע עם מזון עודכנה בצורה התואמת יותר את הרגולציה האירופאית בצורה המבחינה בין מוצרים חדשים ולבין דגמים קיימים:

 • עבור מוצרים חדשים,כניסתה לתוקף של הדירקטיבה החדשה תהיה החל מה- 22/3/2021.
  • עבור דגמים קיימים, תתאפשר תקופת מעבר החל מ-23/3/2021 ועד לתאריך ה- 22/9/2022 בתקופה זו, שתי הדירקטיבות תהיינה תקפות ויבואנים יהיו רשאים לבחור להיבדק בהתאם לשיקול דעתם.

 
7. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 139 – נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל, מינואר 1990, לרבות ג"ת מס' 1 ממרץ 1992, ג"ת מס' 2 ממרץ 1996 וג"ת מס' 3 מאפריל 2003, (התקן בעל רשמיות חלקית);
במקומו יבוא:
ת"י 139 – נוזל לניקוי כלים ידני, מינואר 2021, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.
התקן המוצע הינו מקורי.

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-15.4.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 


8. הנתמ"ים (נספחי תנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן אושרו בועדת היתרים ביום 28.2.2021
:

ת"י 1-6226 משאבות חום לחימום מי שתייה בעלות מדחסים חשמליים: דרישות בטיחות.
ת"י 61-6226 משאבות חום לחימום מי שתייה בעלות מדחסים חשמליים: דרישות בטיחות.
ת"י 1-1068 חלק 2 חלונות: חלונות אלומיניום.
ת"י 1-818 חלק 3 חיתולים: חיתולים חד-פעמיים למבוגרים.
ת"י 1-994 חלק 1 מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.
עדכון הנוהל תת 30 דרישות ממערכות איכות במחצבות, מתקני גריסה וייצור חומרי מחצבה.9. פורסם נספח ש' עדכני לת"י 61084 חלק 1 + חלק 2.1
-

ת"י 61084 חלק 1 – מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כלליות.
ת"י 61084 חלק 2.1 - מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מיוחדות – מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות.

לעיון בנספח הש'לחצו כאן


10. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים 
-

 • ת"י 484 - קסדות בטיחות תעשייתיות.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור - לחצו כאן