למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > הערות הציבור טיוטת נוהל שימוש במילים מוגנות

11/04/2021

מינהל תקינה במשרד הכלכלה פרסם להערות הציבור טיוטת נוהל שימוש במילים מוגנות על פי חוק התקנים

נוהל זה נועד להסדיר את נושא המילים המוגנות, כפי שהן מוגדרות בסעיפים 13 ו-14 לחוק התקנים כדוגמת תקן, סטנדרד ונורמה והמילים הקרובות להן, על נטיותיהן בהקשרים של תיאור מפרט או כללים טכניים של מוצר, שם של עוסק או פעולות עסקו, סימון מוצר וכו', וכן מפרט את הקריטריונים והנסיבות החריגות בהן יהיה ניתן לקבל היתר מסוג זה מהשר.

לעיון בטיוטה המלאהלחצו כאן

מטרת ההגנה של החוק על המילים – "תקן, סטנדרד ונורמה, או מילים קרובות לאלה, על כל נטיותיה" - נועדה לתכלית מניעת הטעיית הציבור למוצר, לכללים הטכניים או למפרט בכך שיש קשר לתקן ישראלי או לתקן רשמי, או לתו תקן או סימן השגחה. לצד זאת, ישנה הבנה כי קיימים תחומים נוספים, שבהם יש רצון וצורך לאפשר לציבור מדרג איכות למוצרים והשירותים, בנוגע להיבטים שונים: חברתיים, אקולוגיים, קולינריים, מוסריים ועוד'. לפיכך, ניתן יהיה לשקול שימוש במילים חלופיות למילים המוגנות, כל עוד השימוש  בהן לא ייצר זיקה ומראית עין של קשר לעולם התקנים הישראליים ולסימני השגחה.

להלן מילים חלופיות המוצעות: "אמת מידה, כלל, רף, אבן בוחן, מוסכמה, מדרג, רמות, כשירות, נוהג"

 

למשק הישראלי יש אינטרס לעודד כניסה של חברות בינלאומיות מצליחות ומוכרות לשוק המקומי, כדי לאפשר מגון מוצרים ושירותים רחב לאזרחי המדינה וכן לאפשר מימוש מיטבי יותר של הזכות לחופש העיסוק לציבור העוסקים והצרכנים בישראל. אין זה סביר לדרוש מחברה בינלאומית מוכרת, שסימנה המסחרי או השם שלה כולל מילה מהמילים המוגנות בישראל, שינוי בכך כתנאי סף לכניסה לשוק העסקי במדינה. מנגד, לא כל חברה המנהלת פעילות עסקית מחוץ לגבולות ישראל, ראוי שתקבל היתר לשימוש במילה מהמילים המוגנות.

 

לצורך קבלת ההיתר לשימוש במילים המוגנות, חברה המבקשת היתר שימוש מהשר תגיש את בקשתה לממונה על התקינה, ובה תפרט לאיזה מטרה מיועד השימוש במילה המוגנת ותנמק מדוע יש להתיר לה את השימוש במילה מוגנת בשם עסקה או פעולות העסק או ברישום הסימן המסחרי שלה, וכן כיצד הדבר מתיישב עם תכלית מניעה של הטעיית הציבור.

 

ניתן להעביר התייחסויות לטיוטת הנוהל לכתובת Tkina.itzumim@economy.gov.il עד ל-20 באפריל 2021.

 

  • קישור לידיעה בנושא זה באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן