למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > מדיניות רוחבית ברגולציה להתמודדות עם משבר הקורונה

13/04/2021

הזמנה להתייחס לתהליך גיבוש תכנית למדיניות רוחבית ברגולציה להתמודדות עם משבר הקורונה

מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי) במשרד המשפטים, אגף מדיניות רגולציה במשרד ראש הממשלה, אגף תקציבים ואגף החשב הכללי במשרד האוצר, (המהווים יחד צוות מדיניות רגולציה), מזמינים את בעלי העניין לקחת חלק ולהשפיע על עבודת המטה לגיבוש תכנית רוחבית לשיפור מדיניות הרגולציה ולהפחתת נטל רגולטורי עודף, במטרה להתמודד עם המשבר הכלכלי שנגרם עקב התפרצות מגפת הקורונה.

על רקע משבר הקורונה, מבקש צוות מדיניות רגולציה לגבש תכנית הכוללת פתרונות קצרי-טווח להקלה ברגולציה החלה על המגזר העסקי במקרים המתאימים, לצד יצירת מעטפת חקיקתית לתשתיות חיוניות ארוכות-טווח לקידום מדיניות רגולציה חכמה בישראל. זאת, כאמצעי לייעול הרגולציה בישראל וכפועל יוצא, להקלת עול רגולטורי עודף המוטל על המגזר העסקי המפוקח ולשיפור ההגנה על האינטרסים הציבוריים העומדים ביסוד הרגולציה. 

לפיכך, מוזמנים נציגי המגזר העסקי וארגונים ועמותות העוסקים בתחום, להתייחס לסוגיות המרכזיות שבכוונת צוות מדיניות רגולציה לבחון:

(1) יצירת פתרונות רגולטוריים מיידים או קצרי טווח ובפרט הקלות בפתיחת עסקים והקלות לעסקים קטנים.

(2) מיסוד תשתיות ארוכות טווח למדיניות רגולציה חכמה בישראל.

לעיון בטיוטת הקול הקורא, חומרי הרקע ופירוט בדבר אפיקי הפעולה למיסוד רגולציה חכמה, יש להיכנס לקישור הבא

צוות "מדיניות רגולציה" יבחן לעומק את כלל ההתייחסויות שיועברו, ואת האפשרות – בהתאם לשיקול דעתו – להזמין משתתפים מסוימים להמשך שיח במהלך חודש אפריל. ניתן להעביר התייחסויות ישירות אל צוות זה באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 18.4.2021 בקישור הבא או ישירות לכתובת הדוא"ל regulation@pmo.gov.il (בכל פנייה, אנא ציינו פרטי איש הקשר מטעמכם, ופרטי התקשרות עמכם בדוא"ל ובטלפון).