למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים פונה בהמלצות לשר הכלכלה והתעשייה

20/01/2021
הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים ממליצה על הפחתה ברגולציה, פישוט הבירוקרטיה, אימוץ סטנדרטים בינלאומיים ועידוד החדשנות


(1.) זהו שינוי דרמטי במדיניות משרד הכלכלה והממשלה לטווח הארוך, אשר יתרום לצמיחת כל המגזר העסקי ולהעלאת הפריון במשק. מדובר בהישג חשוב ללשכות המסחר.

(2.) הוועדה נפגשה עם בעלי עסקים ממגוון תחומים, במטרה להבין את הקשיים והחסמים עימם הם מתמודדים בהקמה ובניהול עסקים בישראל.

(3.) לשכות המסחר סייעו בהצפת הקשיים בהם מתמודדים העסקים מענפי המסחר והשירותים

הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים בישראל הגישה המלצותיה לשר הכלכלה והתעשייה. ממצאי הועדה מציינים שענפי המסחר והשירותים מהווים נתח משמעותי מכלכלת ישראל, אשר עומד על כ - 65% מהיקף הערך המוסף הגולמי במשק הישראלי.

הועדה בחרה להתמקד בענפים הבאים: קמעונאות, סיטונאות, שילוח ובלדרות, שירותי אירוח ואוכל, שירותים מקצועיים ושירותי ניהול ותמיכה. הוועדה התמקדה בשלושה נושאים מרכזיים בגיבוש המלצותיה: א. הגברת תחרות וטיוב רגולציה ב. תחום השקעות בהון פיזי, טכנולוגי ועידוד חדשנות ג. תחום ההון האנושי.

הוועדה מציעה לבחון שינוי במבנה הארגוני של משרד הכלכלה והתעשייה, כך שיאפשר בין היתר את אימוץ מסקנות הדו"ח וישקף בצורה מותאמת יותר את התפלגות ענפי המגזר העסקי אשר נמצאים תחת אחריות המשרד.  

להמשך קריאה
לחצו כאן