למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > השארת הודעה וחזרה לצרכן במגיפת הקורונה - ביטול הנחייה

27/05/2021

ב-2 באפריל 2020 יצאה הנחיה בדבר מדיניות האכיפה של הרשות להגנת הצרכן לגבי חובת החזרה לצרכן לאחר השארת הודעה, כאמור בתקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני),
התשע"ב - 2012 (להלן –התקנות).
 

ההנחיה קבעה כי בתקופת תוקפה, ההוראה בתקנות המחייבת את העוסק המנוי בתוספת השניה שהוא חברת תקשורת, לחזור לצרכן תוך שלוש שעות ממועד השארת ההודעה. לא תיאכף, ובלבד שהעוסק חזר לצרכן בתוך 6 שעות ממועד השארת ההודעה. 

לאור ההקלות שניתנו לאחרונה על יד משרד הבריאות, הממונה על רשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ראה לנכון לבטל את ההנחיות שניתנו בשיא משבר הקורונה. 

לדברי מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: "כן ניכר כי אין יותר הצדקה למתן ההנחיה מיוחדת באשר למדיניות האכיפה של הרשות בעניין השארת הודעה וחזרה לצרכן כאמור. לפיכך, אני מודיע על ביטולה של ההנחיה שניתנה ב-2 באפריל 2020, וכמו כן, מנחה את עובדי הרשות לחזור ולאכוף את הוראת התקנות באשר לחובה לחזור לצרכן בתוך 3 שעות ממועד השארת ההודעה החל מיום 1 ביוני 2021"