למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את חוק התקנים החל מ-1 ביולי 2021

10/06/2021

הממונה על התקינה הודיע על הפעלת עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את חוק התקנים החל מ-1 ביולי 2021

החל מה-1 ביולי 2021 יופעלו סמכויות הממונה על התקינה להמצאת התראות מינהליות ולהטלת עיצומים כספיים על עוסקים, שיפרו את הוראות חוק התקנים ואת פקודת היבוא והיצוא. העיצומים יוטלו על עוסקים (יבואנים, יצרנים, משווקים, מעבדות וכו'), שהפרו הוראות החקיקה וכן על רשויות מקומיות בעלות/מחזיקות מתקני משחקים לילדים המפרות הוראות תקן רשמי המחייב תחזוקת המתקנים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה הודיע לציבור כי ב- 1 ביולי 2021 יחל להפעיל את סמכויותיו להמצאת התראות מינהליות ולהטלת עיצומים כספיים על עוסקים, שיפרו את הוראות חוק התקנים, התשי"ג- 1953, פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט- 1979.

התראות מינהליות ועיצומים כספיים הם כלי אכיפה מינהליים לצורך הגברת יעילות הפיקוח והאכיפה על עוסקים, המפרים את ההוראות לעניין עמידה בדרישות התקנים הרשמיים, במטרה לשמור על שלומו, בריאותו ובטיחותו של הציבור. יובהר כי בכל מקרה של ספק בדבר פרשנות, הוראות חוק התקנים, פקודת היבוא והיצוא, וכן האמור בנהלי הממונה הרשמיים, יגברו על כל הוראה אחרת.

לעיון בהודעה המלאה, המכילה קישורים להסברים ולדברי החקיקה בנושא לחצו כאן