למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > רשות התחרות פרסמה חוות דעת בנושא משטר אכיפת תקנים הרשמיים והשפעתו על התחרות

10/06/2021

רשות התחרות (בשמה הקודם: רשות ההגבלים העסקיים) פרסמה ב-30 במאי 2021 חוות דעת בנושא משטר אכיפת תקנים הרשמיים והשפעתו על התחרות

כידוע, משטר אכיפת התקנים נועד לוודא כי הסחורות הנכנסות לישראל אכן עומדות בתקנים הרשמיים החלים עליהם, ובכך לסייע להגשים את מטרותיו של מערך התקינה בכללותו. מטרות אלו מפורטות בחוק התקנים התשי"ג – 1953 וביניהן שמירה על בריאות הציבור ובטיחותו, הגנה על איכות הסביבה, הספקת מידע לצרכן ואחרות. 

הפיקוח והאכיפה על תקנים רשמיים הם בסמכות הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה. הוא גם הגוף, הממליץ בפני שר הכלכלה והתעשייה האם להכריז רשמיות על תקנים, שתיקן מכון התקנים, ככל שהוא סבור שמתקיימות לגביהם העילות המנויות בחוק התקנים, או להסיר רשמיות, במקרים שבהם עילות התקינה הרשמית אינן מתקיימות. 

במסמך מציינת רשות התחרות כי "משטר אכיפת התקנים הנוכחי משית עלות משמעותית על המשק, מוביל להגבהת חסמי הייבוא ולצמצום התחרות. כמו כן, הוא גורם לעליית יוקר המחיר ולירידה במגוון המוצרים הזמינים לצרכן. בהתחשב בכך, יש מקום לשקול ניהול סיכונים ליברלי יותר, אשר יאפשר לקבוצה גדולה יותר של מוצרים לעבור לאכיפה בדיעבד במקום אכיפה בשלב הייבוא. בכך, תתאפשר רמה גבוהה יותר של תחרות ביחס להיקף רחב יותר של מוצרים. כל זאת, תוך המשך שמירה על בריאות הציבור ובטיחותו".

לעיון במסמך חוות הדעת המלא - לחצו כאן