למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > הסרת כל מגבלות הקורונה - מעודכן ל 15.6.21

17/06/2021

ב-31 במאי 2021 פג תוקפן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), תש"ף-2020 וכן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020.

המשמעות היא שאין יותר מגבלות כגון מגבלת התקהלות, פתיחת עסקים, מגבלות תו סגול, או תו ירוק.

דבר החקיקה היחיד שנותר בתוקף הוא צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), תש"ף-2020 אשר מכוחו נגזרות חובות הבידוד, וכן החובה לעטות מסיכות (במקום שאינו שטח פתוח).

ב-14 ביוני 2021 נחתם התיקון לצו ואין צורך יותר בעטיית מסיכה, למעט במקרים הבאים:

  • אורחים ועובדים לא מחוסנים ולא מחלימים במוסדות רווחה ובמוסדות בריאות לאשפוז ממושך ומוסדות לקשישים בשל היותם במצב סיכון גבוה לחלות.
  • מבודדים שנמצאים בדרך למקום הבידוד.
  • השוהים בטיסה.