למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > צו בריאות העם מעודכן – פירוט חובת עטיית מסיכה

01/07/2021

בוצעו מספר תיקונים  לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) על ידי מנכ"ל משרד הבריאות המורה על חובת עטיית מסיכה במרחב הציבורי.
תקציר הצו נכון ליום 25.6.21:

לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח, למעט מקום מגוריו, מבלי שהוא עוטה מסכה. לגבי מי שמתקיים בו אחד התנאים הבאים, תחול החובה לעטות מסכה גם בשטח פתוח:

(1) אורח שאינו מחלים בעת שהייה במוסד בריאות או מוסד רווחה, או עובד שאינו מחלים בעת שהייה במוסד כאמור, בסמוך למטופל.
(2) אדם שחלה עליו חובת בידוד או אדם בדרכו למקום הבידוד. 

החובה לעטות מסכה לא תחול על האנשים הבאים:

(1) קטין מתחת לגיל 7;
(2) אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף;
(3) אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה
"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ועשרים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסכה יושב. 

"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

(4) משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של שני מטרים לפחות מאדם אחר;
(5) שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של שני מטרים לפחות;
(6) אדם המבצע פעילות ספורט.

מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה.

הצו בתוקף עד ליום 11.7.2021

קישור לצו בריאות העם בידוד בית והוראות שונות