למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > מינהל תקינה במשרד הכלכלה פרסם מדריך בנושא תיקי מוצר לדגם

02/08/2021

הסברה לצד אכיפה - מינהל תקינה במשרד הכלכלה פרסם מדריך בנושא תיקי מוצר לדגם - 1.8.2021

מכוח התוספת לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979 ומכוח סעיף 2(ו) לפקודה, יבואן המייבא סחורה שחלה עליו תקן רשמי חייב לשמור את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הוראות הפקודה וההוראות והצווים המוצאים מכוחה, בין היתר, באמצעות אחזקת "תיק מוצר" לדגם, אשר יכלול את כל הפרטים הנדרשים בתוספת לפקודה, בהתאם לקבוצות יבוא 1,2,3 בלבד.

כאמור, בין הדרישות בנהלי הממונה על התקינה אחריות המוטלת על היבואן בניהול תיק מוצר תקין, שמירת מסמכים כנדרש והתעדכנות שוטפת מול היצרן בכל שינוי במוצר.

תשומת לבכם בחתימה על הצהרות בכלל ובפרט על הצהרות שחרור למוצרים בקבוצת יבוא 2 ו- 3 שאתם מבינים מה אתם מצהירים, על מה אתם מתחייבים, ושיש לכם את המסמכים המתאימים בשביל לבסס את ההצהרה לפי הרגולציה הרלוונטית.

לכתבה המלאה