למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > גילוי דעת בעניין חוות דעת דירוגים וביקורות ברשת האינטרנט

26/08/2021

התפרסם גילוי דעת ע"י הרשות להגנת הצרכן בנושא פרסום חוות דעת, דירוגים וביקורות ברשת האינטרנט, במטרה להביא לידיעת צרכנים ועסקים את חשיבות סוגית חוות הדעת ואיסור ההטעיה בעניין..

בעקבות פניית איגוד לשכות המסחר לרשות, הנוסח הסופי של גילוי הדעת עודכן ועודן ביחס לטיוטה שהועברה, תוך התייחסות לשינויים שנתבקשו על ידי האיגוד.
כך למשל,

  • הובהר כי אחריות העוסק לחוות דעת מפרות שאינן מפורסמות באתר שלו – נבחנת על פי הקשר העסקי והמעורבות שלו באותן חוות דעת, כלומר אם אין לעוסק מעורבות והוא לא קשור עסקית עם אותו משפיען – לא קמה לו אחריות.
  • נוספה ההגדרה של "חוות דעת"; תוך החרגה של לייקים או סמלילים בלבד מתחולת ההגדרה.
  • הובהר כי אחריות המפרסם של חוות דעת מזויפת מוגבלת לנסיבות בהן עולה כי היה עליו לדעת כי חוות הדעת הינה מזויפת;
  • נוספה האפשרות לשלוח מוצרים להתנסות חד פעמית לצרכנים מבלי שזה ייחשב חוות דעת מטעה, ועוד.

תשומת ליבכם לכך, שעקרונות גילוי דעת זה עשויים להיות רלוונטיים גם כשחוות הדעת מתפרסמת במדיות אחרות, כגון עיתונות כתובה.

מצ"ב גילוי הדעת כפי שפורסם (25.7.21) ע"י הרשות להגנת הצרכן