למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > העלאת גיל הפרישה לנשים - שינוי בחוק גיל הפרישה

30/11/2021

החודש פורסם חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022). החוק כולל תיקונים בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, לגבי גיל הפרישה לנשים, כמפורט בטבלה שלהלן:

גיל הפרישה לגבי אישה בהתאם לתיקון חלק ב' של התוספת לחוק (החל מיום 1.1.2022)