למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > חדש - פרסום כוונה לשינויים בתקנים רשמיים

09/12/2021
בהתאם לסעיף 8 לחוק התקנים התשי"ג 1953, הממונה על התקינה מבצע תהליך התייעצות ציבורית עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים בדבר החלפה, שינוי, הסרת רשמיות של תקן רשמי או אכרזת רשמיות. הליך התייעצות ציבורית זו מגיע לאחר שהעבודה על השינויים בתקן הרשמי עברה בועדות התקינה שבאגף התקינה במכון התקנים.
 
כעת מאפשר מינהל תקינה לצפות באתר שלו בהודעות בדבר כוונה לאשר שינויים בתקנים רשמיים, אשר יפורסמו בקישור הבא- לחצו כאן