למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > החל מינואר 2022 - דיווחים לביטוח לאומי באופן מקוון בלבד

28/12/2021

במהלך שנת 2021 נכנס לתוקף תיקון לחוק הביטוח הלאומי (תיקון סעיף 335) 
המחייב את המעסיקים לדווח לביטוח לאומי את הדוחות החודשיים באופן מקוון בלבד.

החל מחודש ינואר 2022 הביטוח הלאומי לא ינפיק פנקסים, ולא יתאפשרו דיווחים באמצעות הדואר או באמצעות שליחת דוח לפקיד ביטוח לאומי. דיווחים אלו לא ייקלטו כלל במערכות הביטוח הלאומי.ניתן יהיה לדווח באופן מקוון בדרכים הבאות:
שידור מתוכנת השכר (WCF)
מערכת "ייצוג לקוחות" למייצגים מקושרים
מערכת קשרים עסקיים (B2B)
טעינת קובץ באתר
דיווח באתר התשלומיםבמקרים חריגים בלבד בהם אין למעסיק כל אפשרות לשדר טופס בדרכים האחרות.
קישור לאתר הביטוח הלאומי: https://tinyurl.com/5t3xze2m