למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > קול קורא ליישום הקלות על עסקים טעוני רישוי

09/05/2022
ב-26 באפריל 2022, פרסם משרד הפנים קול קורא בדבר יישום הקלות שונות על עסקים טעוני רישוי בהיבטים שונים, הנוגעים לביטול חובת רישיון לסוגי עסקים מסוימים אשר קבועים כיום כטעוני רישוי בצו העיקרי.
בין ההקלות המשמעותיות המצוינות בטיוטת הצו, ניתן למצוא:
הארכת תקופות תוקף לרישיונות הניתנים לסוגי עסקים מסוימים
  • סיווג עסקים למסלולי רישיון מקוצרים.
  • קביעה כי אישור פרטני של רשות הכבאות וההצלה יינתן על יסוד תצהיר.
  • ביטול הוראות מסוימות שנקבעו בצו העיקרי בהקשר להתניית רישיון העסק ברישיון לפי חיקוק אחר.
בין סוגי העסקים להם ניתנים ההקלות, ניתן למצוא: תמרוקים, תכשירים וציוד רפואיים, בית מטבחיים, מזון וחומרי גלם, אטליזים, כלי רכב וחלפים לרכב, שינוע דלקים ועוד.

לעיון בטיוטת הצו ומענה לקול הקורא – לחצו כאן.

מועד אחרון להערות הציבור: 17 במאי 2022.