למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > שיפורים במנגנון המענקים לעסקים בגין תקופת האומיקרון

02/06/2022
בעקבות גל האומיקרון שפשט בישראל במסגרת מגפת הקורונה, החליטה המדינה על מספר שינויים ועדכונים במנגנון הפיצויים לעסקים שהוכל בעקבות המגפה מאז פריצתה.
לפניכם השינויים לעומת מנגנון הפיצויים הקודם:
  • זכאות קבלת מענק החל מירידה של 25% במחזור העסק לכלל העסקים (במקום 35%).
  • הוגדלו סכומי המענקים לעסקים קטנים ב-15%.
  • תתאפשר חלוקת דיבידנד.
מדובר בגידול של 45% לעומת המענקים הקודמים. מענק זה נוגע לעסקים בעלי מחזור של בין 18 אלף ל-60 מיליון ₪, שנפגעו בחודשים ינואר – פברואר 2022 לעומת ינואר – פברואר 2019, וספגו ירידה במחזור עסקיהם. המענק הינו מענק יחיד וחד פעמי שאינו נפרש לאורך תקופה.
 עסקים קטנים עם מחזור של עד 300 אלף ₪ בשנה הרלוונטית – לעסקים אלה ישנה הורדת אחוז הפגיעה המזכה במענק, וזה יעמוד על 25% במקום 35%. בנוסף, לעניין עסקים אלה, יעלה סכום המענקים ב-15% על הסכום הקודם, כך שגובה הפיצוי יעמוד על בין 4,350 ₪ ל- 9,350 ₪ לעסק, במקום 3,000 ₪ ל-8,100 ₪ בנוסח החוק המקורי. גובה המענק משתנה לפי גובה המחזורים של העסק, בקבוצות של 50 אלף ₪.

עסקים עם מחזור שנתי של 300 אלף ₪ עד 60 מיליון – המענק יחושב לפי גובה הפגיעה במחזור העסק, כאשר הזכאות הינה מפגיעה המתחילה ב-25% ירידה במחזור העסק בתקופה הרלוונטית לעומת תקופת הבסיס (2019), במקום 35%. ככל שאחוז הפגיעה גדל, כך גדל אחוז הפיצוי. המענק המרבי שאפשר יהיה להגיע אליו יהיה של 20% מהמחזור הדו חודשי בתקופת הבסיס, וסכום המענק המרבי יכול להגיע עד 600 אלף ₪ ולא יפחת מ-9,350 ₪, כאשר גם סכום המינימום הוגדל בעקבות עדכון הפיצוי לעסקים הקטנים, כאשר זה עמד על 8,600 ₪.

עסקים שחילקו דיבידנד - בנוסח החוק המקורי, כל חלוקת דיבידנד בשנים 2020-2021 פסלה זכאות של עסק מקבלת המענק. לאור ההבנה כי ייתכן שחלוקה כזו נעשתה על רקע רווחים שקדמו לקורונה ונצברו בשנת 2019, שונה נוסח החוק ונקבע כי תתאפשר חלוקת דיבידנד, וזכאות זו תישלל רק ברגע שהדיבידנד חולק בתקופה זו, גבוה מהרווחים הנצברים של החברה נכון לסוף 2019.

עוד נקבע כי עסק לא יהיה זכאי למענק במידה שמחזור העסקים שלו, בתוספת המענקים שקיבל בגין מגפת הקורונה בשנת 2021, הביאו אותו לגידול של 15% במחזור העסקאות ב-2021 לעומת מחזור הבסיס שלו, זאת בניגוד לגידול של 10% בלבד בנוסח החוק המקורי.