1

ח"כ בירן ביקרה בלשכת המסחר

ח"כ בירן מקבלת את אות הלשכה מהנשיא דוד קסטל ח"כ בירן מקבלת את אות הלשכה מהנשיא דוד קסטל
ח"כ בירן עם חברי ההנהלה ח"כ בירן עם חברי ההנהלה

ח"כ  בירן: "אסייע להגיע להסכמות שיאפשרו לכל הארגונים היעילים להמשיך בפעילותם"ח"כ מיכל בירן (המחנה הציוני), ביקרה בלשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון, ונפגשה עם הנהלת הלשכה. בפני ח"כ בירן הוצגו פעולות לשכת המסחר, המסייעות לכלכלת הצפון בשני ערוצים: סיוע פרטני המסייע לכל עסק לשרוד ולהתפתח, למרות נחיתות התנאים לעומת עסקים במרכז הארץ, וקידום פרויקטים גדולים ותחיקה שיסייעו לצמיחת כלכלת הצפון. הפועל היוצא של פעילות מסיבית זו הוא שמירה על מקומות העבודה ויצירת אפשרויות תעסוקה נוספות.


נשיא הלשכה, דוד קסטל, הציג בפני ח"כ בירן את הפעילות הייחודית, המסייעת לעסקים הצפוניים, שירותים שלא יוכלו לקבל במרכז הארץ.

ח"כ מיכל בירן, החברה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת וממלאת מקום בוועדת הכספים, אמרה במפגש כי בכוונתה להעמיק בסוגיות שהועלו בפניה והיא תשמח לסייע ולהגיע להסכמות שיאפשרו המשך קיומו של כל ארגון יעיל ונותן שירותים המסייעים לשמירה על מקומות העבודה.


ביקורה של ח"כ בירן מצטרף לשורת ביקורים של חברי כנסת בלשכה, שנועדו להתרשם מפעילות הלשכה ומתרומתה לכלכלת הצפון. ביקורים אלה מאפשרים לחברי הלשכה לשמוע ולהשמיע ולהעלות נושאים המשפיעים על כלכלת הצפון ועתידה.