1

משלחת מהונדורס ביקרה בלשכת המסחר

אביאל קורן (במרכז) עם אנשי המשלחת מהונדורס אביאל קורן (במרכז) עם אנשי המשלחת מהונדורסמשלחת של משתלמים מהונדורס, העוברת עתה הכשרה במרכז הבינ"ל  להכשרה ע"ש גולדה מאיר של  משרד החוץ הנמצא בחיפה, ביקרה בלשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון ושמעה ממנהל שירותי הלשכה, אביאל קורן, על פעילות לשכת המסחר ועל האפשרויות לפיתוח קשרים כלכליים בצפון הארץ.

המשלחת לומדת במרכז גולדה מאיר קורס של יזמות וחדשנות והביקור בלשכת המסחר נערך לבקשת המשתלמים.

בלשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון מפתחים את הקשרים עם הלומדים בקורסים של משרד החוץ, שכן בתוכניות הדרכה של המרכז משתתפים אנשי מקצוע ממדינות מתפתחות, המאיישים בבוא היום עמדות מפתח ומועסקים ע"י סוכנויות הפיתוח הבינלאומיות. הקשרים הנוצרים עם אנשים אלה מאפשרים פיתוח שיתופי פעולה כלכליים עם מדינות אלה.