1משפחה זה עסק מסובך. עסק משפחתי – מורכב עוד יותר. יותר ממחצית העסקים מוגדרים כיום עסקים משפחתיים, יותר ויותר עסקים מתמודדים עם השאלה איך לשלב מערכת עסקית עם מערכת משפחתית, איך להעביר את העסק מהדור הראשון לשני, איך להבדיל בין ניהול לבעלות ולשלב מנהלים שאינם מהמשפחה, איך להבטיח שרגישויות ואמוציות משפחתיות לא יפריעו להתנהלות העסק ומאידך – איך לנצל את הערכים המשפחתיים לקידום העסק? אלה רק מקצת האתגרים העומדים בפני העסק המשפחתי.

המכללה העסקית של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון, בשיתוף עם משרד עורכי הדין  בן ארי פיש סבן ושות', המתמחה בנושא, פותחים קורס חדש בצפון שיעסוק בניהול עסקים משפחתיים.

הקורס ייפתח ב-14 במאי, ומיועד לא רק לבעלי העסקים ולבני המשפחה הקשורים לבעלות על העסק, אלא גם למנהלים מן החוץ העובדים בעסקים משפחתיים, לנותני שירותים לעסקים אלה ולכל מי שרוצה להיערך בעוד מועד לאתגרים שבניהול עסק משפחתי.