למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים
משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות פרסמו כעת הודעה משותפת בדבר התקנות החדשות להגבלת הפעילות, על מנת לצמצם את ההתפשטות של נגיף הקורונה בישראל. רצ"ב.

התקנות כוללות צמצום נוסף של היציאה למרחב הציבורי, הטלת אחריות על מעסיקים, סגירות חנויות שאינן חיוניות והטלת הגבלות על תחבורה ציבורית.

התקנות יכנסו לתוקפן היום (25.3.2020) בשעה 17:00 ולמשך תקופה של 7 ימים.

התקנות טרם פורסמו ברשומות, ויתכנו שינויים של הרגע האחרון. עם פרסום התקנות ברשומות, אנו נעדכנכם במידע הרלוונטי להמשך הפעילות העסקית.

למכתב לחץ כאן
 
הזדמנות עסקית
התעדכנה רשימת יועצי הלשכה
 
בהתאם לתקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי) התש"ף -2020 והחלטת המפקחת על הבנקים נעשו שינויים בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א -1981. לפי השינויים, הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך 4 במרץ 2020, ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק (בשלב זה התקופה לא תעלה על 110 ימים ותסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפן של התקנות והן פורסמו ללא מועד סיום תוקף).
 
משמעות ההשהיה הנה שכל שיק, שהופקד החל מה-4 במרץ 2020 וחזר בשל העדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. אם זה היה השיק העשירי, שבעקבותיו אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושהה עד להודעה, שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה.
 
למרות זאת, המידע על אירוע ההחזרה יועבר למערכת הבנקאות לצורך דירוג אשראי. כמו כן, לגבי שיק שלא כובד ניתן יהיה בהמשך לפתוח הליכי גבייה. להחלטת המפקחת על הבנקים לחץ כאן:
 https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/23-3-20.aspx
  
המשרד להגנת הסביבה פרסם מדריך לעסקים במתן שירות בתחומי רישיונות והיתרים
מפעלים ועסקים הנתקלים בקשיים, דוגמת הוצאה או חידוש של שינוי היתרים ורישיונות, יכולים לפנות לאנשי הקשר הקבועים במחוזות ובמטה המשרד.
·  לרשותכם הנחיות כלליות מטעם המשרד להגנת הסביבה למחזיקי היתרים ורישיונות לתקופה של השבתת המשק באופן חלקי או מלא.
·  נפתח מענה נוסף למפעלים ולעסקים הנתקלים בקשיים בכל הנוגע להוצאת היתרים ורישיונות במוקד הסביבה 6911*
·  שעות המענה בימי חול מ-9:00 עד 16:00.
למדריך לחץ כאן

הקלה ביישום "חוק הטכנאים" בעת משבר הקורונה – לא רק למשלוחי מזון

בהמשך לגילוי הדעת של הרשות להגנת הצרכן בקשר עם משלוחי מזון והקושי לעמוד בזמנים מכוח "חוק הטכנאים", ולאחר שהתקבלו פניות רבות מחברי לשכה בענפי מסחר שונים המבקשים להרחיב תחולת גילוי הדעת, הסכימה הרשות להוציא הבהרה זו, לפיה סעיף 18א'(ו) לחוק הגנת הצרכן (אשר מתייחס לסיבות איחור שנותן השירות לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה מראש ולא יכל למנען - בעת קביעת מועד הביקור) עשוי להיות רלוונטי לנותני שירותים אחרים בנסיבות חריגות ומיוחדות.  

לגילוי הדעת של הרשות להגנת הצרכן בעניין חוק הטכנאים לחץ כאן


 קישורים למידע שימושי מטעם משרדי הממשלה
 
  נגיף קורונה - מידע ממשרדי הממשלה ורשויותיה
 
  מידע והנחיות להתמודדות עם נגיף קורונה - פורטל החירום הלאומי של פיקוד העורף
 
  הנחיות לעובדים עצמאיים ופרילנסרים של המוסד לביטוח לאומי
 
 
מוקד משרד הכלכלה:    
 
כפי שכתבנו לכם, אתם מוזמנים לפנות לעובדי הלשכה בכל עניין, הנוגע לפעילותכם העסקית. עם זאת, אנו מוצאים לנכון להביא לידיעתכם כי הוקם מוקד מענה לעסקים במשרד הכלכלה בירושלים. אפשר לפנות בטלפון 074-7502060  או 6680* - ללחוץ 1 מוקד קורונה, וגם יש טופס פנייה מפורט באתר המשרד:
https://www.gov.il/he/Departments/General/coronavirus-contacts-economy

בהמשך לפניות חוזרות מחברים נבקש להבהיר מספר נקודות:

1. נסיעות עבודה מותרות (בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות שעת חירום (הגבלת עובדים) והעדר הצורך בתעודות מעבר

תקנות הגבלת פעילות, צווי בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש) והנחיות משרד הבריאות מחילות שורה של הגבלות על התנועה ועל פעילות המגזר העסקי, אך הן אינן אוסרות נסיעות עבודה ואינן מחייבות תעודות מעבר לצורך נסיעות עבודה.
·   את המגבלות ניתן למצוא ביתר פירוט בתקנות שעת חירום – הגבלת פעילות לתקנות
לחץ כאן
·   פנינו מספר פעמים בתקופה האחרונה לנציגי משרד הכלכלה על מנת לוודא כי אין צורך באישורי מעבר בתקופה מאתגרת זו ואכן זו הייתה תשובתם הרשמית של נציגי המשרד
כמו כן, ראו הבהרות כי אין צורך באישורי מעבר שהוציאו משרדי התחבורה והביטחון שלהלן:
·         קישור למכתב הסבר ממשרד התחבורה בנושא אישורי מעבר לתנועה בחירום 
·         קישור למכתב הסבר ממשרד הביטחון בנושא אישורי מעבר לתנועה בחירום
 
על פי פרסומים שונים בכלי התקשורת, מתקיימים דיונים בממשלה ובהם נבחנת האפשרות להחמיר את מגבלות התנועה. על פי הידוע לנו בשלב זה, החמרות אלו נוגעות יותר לצמצום התנועה של הציבור במרחב הציבורי והן לא אמורות לכלול איסור על נסיעות עבודה. אם וכאשר יהיה שינוי נעביר עדכון נוסף.
 
לפניכם הצעתנו לפתרון זמני לבעיה של עצירת עובדים ונהגים על ידי המשטרה, שחלק מהפונים נתקלו בה:
 
פתרון מוצע לאישור העסקה עבור עובדי החברה
 
כאמור, בירור עדכני עם הגורמים המוסמכים העלה כי הרשויות הממשלתיות אינו מנפיקות אישורי מעבר בחירום וכי אין סמכות לגורמי משטרה או אחרים לדרוש אישורי מעבר כאלו.
  
נדגיש כי ארגוני מעסיקים אינם גופים ממשלתיים, הרשאים להנפיק אישורי מעבר לרכבים או לעובדים, וכאמור, נכון למועד כתיבת הודעה זו, רשויות הממשלה אינן מנפיקות אישורי מעבר בחירום.
 
ידוע לנו על מקרים, שבהם שוטרים עצרו עובדים ונהגים בדרכים וביקשו לדעת לאן מועדות פניהם. אנו ממליצים לצייד את עובדיכם במכתב על נייר לוגו של העסק, המאשר כי עובד מסוים (עם שם ותעודת זהות של העובד) הנו עובד שלכם ונדרש להגיע לעבודתו, ואנו מציעים לכם כאן 2 נוסחים, ולגבי הנוסח הראשון, המיועד לענפים חיוניים, אנו מציעים לכם את עזרתנו בקביעת הענף שאליו אתם משתייכים בתקנות הללו. פניות בנושא זה נא העבירו למייל של דפנה היינברג בלשכה: dafna@haifachamber.org.il

1. לנוסח מכתב עבור חברות, הנמצאות בענפים, שהוחרגו בתקנות הגבלת מספר עובדים בשל היותם שייכים לענפים חיוניים לחץ כאן

2. לנוסח מכתב עבור חברות, שאינן נמצאות בענפים, שהוחרגו בתקנות הגבלת מספר עובדים, אולם מותר להן להעסיק עד 10 עובדים או 30% ממצבת העובדים בו זמנית לחץ כאן

מובן שהצעה זו אינה נוגעת לעסקים, שפעילותם נאסרה בתקנות שעת החירום השונות לתקופת משבר הקורונה (עסקי בילוי, פנאי וכולי כיום, ואם יהיו נוספים בעתיד). זה אינו נוהל רשמי, אולם לאור התנהגות המשטרה בשטח, נראה שזה מה שניתן לעשות כעת.

2. אין צורך בקבלת אישור פרטני שהעסק נמצא ברשימת הענפים שהוחרגו ממתכונת העבודה המצומצמת

ההסדר שנקבע בתקנות שעת חירום שעוסקות במגבלות על מספר העובדים שיכולים לשהות בו זמנית במקום עבודה הוא הסדר רוחבי לגבי כלל המגזר העסקי ונקבעו לו חריגים לפי פעילות העסק.

על כל עסק לבצע בחינה עצמית של התקנות וליישם אותן בהתאם לאופי הפעילות הפרטנית שלו. לגבי עסקים שפעילותם לא נאסרה (כמו קניונים, פאבים, לונה פארק ועוד) הכלל הרגיל הוא כי במקום העבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 30% ממצבת העובדים, על פי הגבוה.


עם זאת, באותן תקנות נקבעו חריגים לכלל, ובכלל זה עסקים שתחום פעילותם מופיע בתוספת. אין פירושו של דבר עבודה כרגיל גם לגבי אותם עסקים מוחרגים. על אותם עסקים שבתוספת לצמצם את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית של העסק.
עוד נבהיר כי עסק שבשל תחום פעילותו מוחרג מהתקנות אינו הופך ל"מפעל חיוני" או "מפעל למתן שירותים קיומיים" אשר הוכרזו כך בעבר מכוח חוק שירות עבודה בשעת חירום.

לעניין זה שימו לב לכלל ההחרגות בתקנות ולא רק לתוספת, כגון חברות בינוי ומפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה.
בכל מקרה, גם כאן מבדיקות שערכנו מול משרדי הממשלה עולה כי לא נדרשים אישורים פרטניים לכל עסק ועסק המאשר כי הוא נופל לגדר החריג. כל עסק צריך כאמור לוודא עמידתו בתנאי התקנות והתוספת להן, על מנת להתאים את מספר העובדים שלו במקום העבודה בכל רגע נתון להיקף המותר בהתאם לתקנות

לפרטי התקנות באתר הלשכה לחץ כאן

3. מה יהיה אם יחמירו את המגבלות?

דיני המדינה תקפים ועל כולנו למלא אחריהם.

מגבלות חדשות יכולות למשל לקבוע כי לא תתקיים פעילות עסקית כלל, אלא במפעל חיוני בלבד (בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967). ייתכן גם שיופחתו עוד היקפי כוח האדם המותרים גם באותם עסקים שהורשו להמשיך לפעול. בכל מקרה – ככל שיהיו שינויים במתכונת הפעילות של המגזר העסקי, נעדכנכם בדבר.

הרצון של חברים לקבל בימים אלו הכרה כמפעל חיוני מובן על רקע החשש מהחמרה במגבלות, אולם, אין כרגע טיפול בבקשות פרטניות למפעל חיוני (למעט אולי לעסק שמייצר תרופה לקורונה), ולכן אין כאמור אפשרות ליישם זאת.

על אף האמור לעיל, מהאגף לשעת חירום במשרד הבריאות נמסר לנו שהם קולטים בקשות להכרה כמפעל חיוני. הם הבהירו שגם הם כרגע לא מטפלים בבקשות הללו, אך שניתן להגיש בקשות שבינתיים רק ייקלטו במשרד.

לפיכך עסקים בתחום הבריאות, לרבות עסקים בתחום התרופות, הציוד הרפואי, יצרנים וספקים בתחום השיקום, וכל שרשרת הערך של תחומי הבריאות, רשאים להגיש בקשה למשרד הבריאות להכרה כמפעל חיוני על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום (ולא על פי תקנות שעת החירום שעוסקות במספר העובדים)

המייל להגשה הינוhamal.industry@moh.gov.il
מי שהגיש למיילhamal.agaf@moh.gov.il - גם כן תקין ואין צורך להגיש שנית.
טלפון של האגף לשעת חירום במשרד הבריאות הינו03-6932323
משרדי העבודה והכלכלה אינם מטפלים בבקשות לאישור כמפעל חיוני בשל פרסום התקנות החדשות המחריגות ענפי משק חיוניים
 
ברצוננו לעדכנכם כי לאחר בירורים שערכנו תמונת המצב בנושא אישור מפעלים חיוניים חדשים הינה:
 
1. לאור הפרסום הרשמי היום של תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש), הכוללות החרגות מההגבלות על העסקת עובדים על שורה של ענפי משק חיוניים, אין טיפול פרטני בבקשות חדשות לאישור מפעל חיוני. ההנחיות בתקנות החדשות אמורות להכיל את כל הענפים החיוניים למשק. מי שמעוניין להתייעץ כי אינו בטוח האם העסק שלו נכלל בהחרגות מוזמן לפנות ללשכה ונסייע לו בבירור זה.
 
2. עסק, שאינו נמצא בהחרגות של התקנות הללו, ובכל זאת נדרש לפעול שלא במסגרת ההגבלות על העסקת מספר עובדים שבתקנות הללו, כדי לספק צרכים חיוניים – מוזמן לפנות אלינו וננסה לסייע ולמצוא פתרון. 

3. מלבד ענפים מסוימים, שנאסרה פעילותם בתקנות אחרות, הנוגעות למשבר הקורונה, רוב ענפי המשק יכולים להמשיך לפעול, גם אם יש מגבלה על כמות כח האדם, המועסקת בו זמנית בעסק

דחיית מועדי תשלום  על ידי רשות המסים בשל משבר הקורונה

נוכח המשבר הנוכחי בו שרוי המשק, הודיעה רשות המסים על מספר ארכות כמפורט להלן:
  • מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי, נדחה עד ל- 27.4.2020.
  • מועד הדיווח והתשלום של המדווחים למע"מ בדווח חד-חודשי הינו, נכון לעכשיו, ביום 26.3.2020.
  • ניתנה ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ב-31.3.2020, עד ל- 30.4.2020.
  • ניתנה ארכה לתוקפם של האישורים לתיאומי מס של שנת 2019 עד למועד תשלום משורת חודש מאי 2020 ולא יאוחר מ- 13.6.2020.
  • יידחה מועד ההגשה של דוחות שנתיים לשנת המס 2018, שניתנה למייצגים אורכה להגשתם עד ליום 31.3.2020 (במסגרת הסדר האורכות למייצגים), עד ליום 30.4.2020.
  • הוענקה ארכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת שתוקפם פג בתקופה שמתחילה ביום 1.3.2020 ומסתיימת ביום 30.6.2020 כך שתוקף תעודת הרישום יוארך אוטומטית בארבעה חודשים מהיום שבו פגה תעודת הרישום.
  • נדחו בחודשיים המועדים להגשת הדו"חות השנתיים למס הכנסה כדי לאפשר לחייבים בהגשת הדוח לקבל את כל האישורים הרלוונטיים לדוח ולהיערך בהתאם להגשתם, לאור ההגבלות שהוטלו על הציבור והמשק כחלק מהמאבק בנגיף.  
אלו המועדים החדשים להגשת הדוחות:
  •  דוח שנתי במס הכנסה ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון יוגש עד יום שלישי 30.6.2020
  •  דוח שנתי במס הכנסה לחברות ולמלכ"רים יוגש עד יום חמישי 30.7.2020
  • דוח שנתי במס הכנסה מקוון ליחידים יוגש עד יום חמישי 30.7.2020
גם בימים אלו אנו ממשיכים לפעול כדי להמשיך ולהעניק לכם שירותים איכותיים. לנוכח תקנות החירום צוות עובדי הלשכה עובד במתכונת מצומצמת אך ממשיך לספק לכם כל העת שירות ומידע באופן שוטף בנושאים נדרשים באמצעות מיילים, פייסבוק ואתר הלשכה.

האם אתם זקוקים לשירות כלשהו מאיתנו? 
ניתן להיעזר בנו באמצעות פנייה ישירה ל:
 

מנהל שירותי הלשכה, אביאל קורן, 
במייל: aviel@haifachamber.org.il

מנהלת לשכת הנשיא והמנכ"ל', דפנה היינברג, במייל: dafna@haifachamber.org.il

רכזת השירות לחבר, אורלי מסניק, בטל': 0584302105, במייל: orly@haifachamber.org.il

מנכ"ל הלשכה, רו"ח שמוליק וטנשטיין, במייל: shmulik@haifachamber.org.il

 
נשמח לסייע ככל הניתן.
 
בתקווה לימים טובים יותר וחזרה מהירה לשגרה.
לידיעת התלמידים: לאור השינוי בתקנות החירום עקב משבר הקורונה מתאריך ה-16 במרץ 2020, החלות על המגזר הפרטי, כל הפעילות של המכללה העסקית של הלשכה מוקפאת עד להודעה חדשה.
פרטים אצל רכזות ההדרכה סמדר צרפתי: smadar@haifchamber.org.il; בטל' 04-8302106
יעל דאבי: yael.davi@haifachamber.org.il, בטל' 04-8302112


**** עקב הנחיית ראש הממשלה והאיסור למניעת התכנסויות אנו מבקשים לעדכן כי יום עיון יצואן מאושר שתוכנן ל- 26.3.2020 מבוטל עד להודעה חדשה.

ביום 21/3/2020 פורסמו ברשומות, תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף - 2020 שמגבילות הן את ההתנהלות במרחב הציבורי והן פעילות עסקית


קישור לתקנות כפי שפורסמו ברשומות
תקנות אלו, תקפות לצד צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) למעט סעיף 3ג' שם הדן באיסור פעילות והוחלף בתקנות אלו לתקופה שבה הן תקפות
התקנות נכנסות לתוקף היום 22/3/2020 בשעה 08:00 והן תעמודנה בתוקף למשך 7 ימים.
עובדים הנמצאים בבידוד בית
משרד הבריאות קבע  באופן גורף כי כל  השבים לישראל מכל יעד בעולם החל מתאריך 9 במרץ 2020 נדרשים להיכנס לבידוד ביתי למשך 14 יום. כמו כן, מי שהגיעו לישראל בין התאריכים 24 בפברואר 2020 ועד 9 במרץ 2020, ומפתחים תסמינים של חום מעל 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, נדרשים להיכנס לבידוד ביתי באופן מידי .
כמו כן, עובדים, שצריכים להיות בבידוד הם כל מי שנחשפו או שבאו במגע עם חולי קורונה מאומתים.

לאחרונה, פורסמו ע"י הממשלה הנחיות חדשות בנושא סיוע במימון לעסקים, הכוללות הקלות שונות, בעקבות השפעות וירוס הקורונה על הכלכלה המקומית והעולמית.

ההודעה מתירה להעסיק עובדים עד 14 שעות ביממה עד 8 פעמים בחודש ובלבד שבשבוע עבודה העובד לא יועסק מעל ל- 67 שעות (כולל שעות נוספות) ושמכסת כל השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות. ההיתר תקף ל-60 הימים הקרובים.

לעיון בצו: צו על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה בזמן משבר הקורונה

 

 

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מודיע כי כחלק מהצעדים שנועדו לאפשר, ככל הניתן, המשכיות באישור טובין מיובאים שחל עליהם תקן רשמי, החליט הממונה על התקינה להאריך את תוקף אישורי דגם לטובין מקבוצות יבוא 1 ו-2 ליבואנים, שתוקפם אמור לפוג בקרובתוקף ההארכה הינו עד ליום 1 בספטמבר 2020.
במסמך הממונה צוין כי הארכה הינה לאישורי דגם "שתוקפם אמור לפוג בקרוב". בשיחה עם הממונה על התקינה, הובהר כי כל אישורי הדגם האמורים שתוקפם יפוג לפני 1 בספטמבר 2020, מקבלים ארכה עד ליום 1 בספטמבר 2020.
קישור להודעה המלאה
 
איגוד לשכות המסחר העביר לשר האוצר, משה כחלון, תכנית מקיפה וכוללת על מנת להיאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. התכנית הכוללת נועדה כבר עכשיו לקבוע קריטריונים מוגדרים מי זכאי להקלות ומי זכאי לפיצוי. אין פה אלמנט של ניצול מצב. ההגדרות חייבות להיות ברורות ומבוססות על נתוני אמת ממש כפי שנעשה בתקופת מלחמת לבנון השנייה באשר לאזור צפון הארץ, באמצעות מערכת מס ערך מוסף. כמובן שחלק מן הסעיפים הם לביצוע על ידי משרדי ממשלה אחרים אולם עיקר האחריות נופלת על כתפי האוצר וטובה שעה אחת קודם.