למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

אי תשלום שכר ביום הבחירות


אי תשלום שכר ביום הבחירות לעובד שאינו אזרח ישראלי, שנעדר מעבודתו בענפי סיעוד, מלונאות, הסעדה בניין ותעשיה

לאחרונה פורסם ברשומות חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה) התשפ"א 2020- (להלן: החוק)
חוק-יסוד: הכנסת קובע, כי יום הבחירות יהיה יום שבתון, ועובד המועסק אצל מעסיק לפחות 14 ימים יהיה זכאי לשכר שהיה משתכר אילולא שבת. כלומר, בעניין הזכאות לשכר ביום השבתון, חוק היסוד למעשה אינו מבחין בין עובד שזכאי לבחור ובין כאלה שאינם זכאים לבחור. כך שלמעשה גם עובד שאינו זכאי לבחור, ונעדר מעבודתו ביום הבחירות זכאי לשכר ואם עבד, היה זכאי לכפל שכר.

במסגרת החוק הוסדר נושא התשלום ונקבע כי עובד בענפי; הסיעוד, המלונאות, ההסעדה, הבניין והתעשייה, המועסק ביום הבחירות בעבודתו יקבל את שכרו הרגיל. כלומר, הוא לא יקבל כפל תשלום.

בנוסף נקבע, כי עובד כאמור שנעדר מעבודתו על אף שנדרש לעבוד ביום השבתון, לא יהיה זכאי לשכר בעד אותו יום, אלא אם כן, מדובר בהיעדרות בשל אחת מהנסיבות הבאות: מחלה, חופשה שנתית, ימי חג; מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית; אבל; היעדרות מותרת לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים (הריון, תקופת לידה והורות).