למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

דחייה נוספת של תשלומי ביטוח לאומי מעסיקים עבור עובדים בחל"ת

דחייה נוספת של תשלומי ביטוח לאומי מעסיקים עבור עובדים בחל"ת

מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר 2020 נדחה ל-15.12.2020.

 שימו לב, אין דחייה של הדיווח השוטף עבור חודשים אלה.

נשאלת השאלה, האם מעסיק יכול לקזז את דמי הביטוח הלאומי מעובד, כאשר מסתיימים יחסי העבודה בין הצדדים אך טרם הגיע מועד התשלום כאמור?

נראה, כי התשובה שלילית. מכיוון שהמועד לתשלום דמי ביטוח לאומי כאמור נדחה ל-15 בדצמבר 2020, הרי כל עוד הסתיימו או יסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים לפני שיהיה על המעסיק לשלם את התשלום האמור, הרי שלא נוצר כלל חוב של העובד למעסיקו. לפיכך, המעסיק אינו רשאי לנכות מכל המגיע לעובד בגמר החשבון תשלום, שייתכן שיהיה עליו לשלם במועד בו לא יתקיימו עוד יחסי עבודה בין הצדדים.

לפרטים נוספים בנושא תשלומי ביטוח לאומי מעסיקים:

 https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/maasik.aspx