למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

הארכת תוקף לאישורי דגם של מוצרים מקבוצה 1 עד 31.12.2021

הממונה על התקינה מודיע על הארכת תוקף נוספת לאישורי דגם של טובין מיובאים, מקבוצה 1 בלבד, עד לתאריך 31.12.2021 במטרה להמשיך ולהקל על יבואנים הממשיכים לספוג את השלכות נגיף הקורונה.

במטרה להקל על ציבור היבואנים בעקבות תקופת התפשטות נגיף הקורונה, ובהמשך להודעת הממונה מתאריך 15.03.2020, ההודעה הנוספת ב-20.10.2020 והודעה שלישית מיום 17.1.2021 בהן ניתנו הארכות לכלל אישורי דגם ללא קשר לקבוצת יבוא לה משויך התקן בהתאם לצו יבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התשפ"א – 2021, הממונה על התקינה, איגור דוסקלוביץ, מפרסם הוראה למעבדות בדיקה, לפיה ניתנת הארכת תוקף נוספת ומתייחסת רק לאישורי דגם של טובין שתקנים החלים עליהם משויכים לקבוצת יבוא מספר 1.

תוקף הארכה ניתן עד סוף שנת 2021 (31.12.2021).
לתשומת לבכם - הוראה זו לא תחול במקרים בהם שונה/עודכן תקן רשמי, אשר מחייב עדכון אישור דגם.

  • להודעה העדכנית של הממונה על התקינה- לחצו כאן
  • קישור להודעה באתר משרד הכלכלה והתעשייה- לחצו כאן