למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

הארכת תוקף לאישורי דגם של טובין מיובאים עד סוף שנת 2020

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע על הארכת תוקף לאישורי דגם של טובין מיובאים עד סוף שנת 2020, כצעד נוסף, שמטרתו להקל על יבואנים בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה
במטרה להקל על ציבור היבואנים בתקופת הקורונה, הממונה על התקינה מפרסם הוראה למעבדות בדיקה, לפיה יוארך תוקף אישורי דגם עד סוף שנת 2020 (31.12.2020).
מדובר באישורי דגם של טובין מיובאים בהתאם להנחיות והוראות הממונה על התקינה ליבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי.
שימו לב, הוראה זו לא תחול במקרים, בהם שונה/עודכן תקן רשמי, אשר מחייב עדכון אישור דגם.
להודעה הממונה על התקינה- לחצו כאן
קישור להודעה באתר משרד הכלכלה והתעשייה- לחצו כאן