למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

המכס מתזכר על ביטול ההקלות בנוגע לאימות כתב הרשאה

תזכורת מה-25 באוקטובר 2021 של ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר:

בהתאם למכתבי מיום 5.5.21, הריני להבהיר כי ההקלות שניתנו בתקופת החירום בנוגע לצורך באימות פיזי של היבואן בהליך חתימה על ייפוי כוח בוטלו החל מה-16.5.21, כלומר, אימות החתימה בפני הגורם המאמת חייב להיות פיזי. למען הסר ספק, יובהר כי כל פעולה בניגוד להנחיות שהוזכרו לעיל אינה על פי הנהלים.