למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי

פרסום טיוטה להוראת מנכ"ל 2.6 - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי להערות הציבור עד ה-27 ביוני 2021
משרד הכלכלה והתעשייה, מפרסם טיוטה להוראת מנכ"ל 2.6 - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי להערות הציבור עד ה-27 ביוני 2021.

כידוע, צו יבוא חופשי קובע כי סחורות, המפורטות בתוספת הראשונה מותרות ביבוא עם קבלת רישיון וכי יבוא סחורות, המפורטות בתוספת השנייה מותנה בעמידה בתנאים המפורטים בטור ג' לתוספת. סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי מסמיך את שר הכלכלה והתעשייה או את מי שהוסמך לכך על ידו, לפטור יבוא סחורות, המפורטות בתוספת הראשונה מחובת הצגת רישיון ולפטור סחורות, המפורטות בתוספת השנייה מקיום הדרישות המפורטות לצדם.

הוראת מנכ"ל 2.6 מפרטת את מדיניות הטיפול האחידה בבקשות למתן פטור מכוח סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי וגם מסדירה את נהלי הטיפול בבקשות אלו. משרד הכלכלה דן בבקשות לקבלת פטור מהצגת אישור או רישיון לסחורות  המיובאים ביבוא מסחרי בהתאם למקרים המוגדרים בהוראה כגון יבוא ציוד רפואי, מכלי גז, יבוא לגופים ביטחוניים וציוד מחשבים.

כעת המשרד מפרסם טיוטת הוראת מנכ"ל 2.6 חדשה, אשר תחליף את הקודמת להערות הציבור עד תאריך 27.06.21.

קישור לטיוטה ולנספחיה באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן

לשם השוואה, קישור לנוסח הוראת מנכ"ל 2.6 הקודמת (התקפה כרגע, עד אשר העבודה על ההוראה החדשה תושלם)- לחצו כאן

חברי לשכה המעוניינים להעיר אודות תיקון זה לטובת גיבוש התייחסות מטעם לשכת המסחר ישלחו מייל מפורט הכולל נימוקים לאביאל קורן עד ליום 22.6.2021 בכתובת aviel@haifachamber.org.il

ניתן לשלוח הערות גם ישירות לכתובת המייל שהקצה משרד הכלכלה לריכוז ההתייחסות בנושא: Import2.6@economy.gov.il