למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

הרחבת ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

הרחבת ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה בזמן משבר הקורונה

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם בתחילת החודש הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות, בשלב זה עד סוף חודש אוקטובר. פרסמנו זאת בחדשות הלשכה הכלליות ומפרסמים כאן לטובת מי שטרם יודע מכך .


 ההודעה מתירה להעסיק עובדים עד 14 שעות ביממה עד 8 פעמים בחודש ובלבד שבשבוע עבודה העובד לא יועסק מעל ל- 67 שעות (כולל שעות נוספות) ושמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות. ובכפוף לכך שתינתן הפסקה של 1/4 שעה לפחות בין השעות ה-12 ל-14 ביום עבודה וזאת בנוסף לזכות להפסקה שקיימת לעובד לפי כל דין.
 תוקף ההיתר  - ההיתר יהיה בתוקף מיום פרסומו ה-4.10.2020 עד ליום 31.10.2020


 תחולת ההיתר על מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים

מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים יהיה רשאי להעסיק עובדים בהתאם להיתר, בכפוף לכך שמתקיים אצלו אחד מהתנאים הבאים:

  • ביום שבו החל להעסיק עובדים לפי תנאי ההיתר, 20% לפחות ממצבת העובדים נעדרו מהעבודה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, וכן בתנאי שלא ניתן לבצע את העבודה על ידי העובדים הקיימים בתפוקה זהה. וזאת ללא עבודה בשעות נוספות לפי היתר זה.
  • במקום עבודה שבו מועסקים עובדים במשמרות או בקפסולות ולפחות 20% מהעובדים באותה משמרת או הקפסולה נעדרו, בנסיבת שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה אלא ע"י עובדי אותה משמרת או קפסולה.

לעיונכם מצורפת ההודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות.

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות