למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

הרפורמה בתקינה נכנסת לתוקף בהדרגה

מרץ 2018

הרפורמה בתקינה נכנסה לתוקף! ריכוז המידע הרלוונטי לצורך הערכות נכונה

בשעה טובה, הרפורמה הגדולה בתקינה נכנסה לתוקף (זאת לאחר שחלקים מהרפורמה הקשורים בוועדות התקינה ובמבנה מכון התקנים נכנסו לתוקף קודם לכן).

הרפורמה כוללת שורה של בשורות חשובות ובהן פתיחה הדרגתית של בדיקות היבוא לתחרות ומעבר (בקבוצות תקינה 2 ו - 3) מתצהיר בחתימת עו"ד להצהרה.

הרפורמה גם כוללת נהלים חדשים ודרישות חדשות שחשוב לוודא שאתם עומדים בהן.

במסגרת הרפורמה בתקינה ניתנו כלי אכיפה משמעותיים למשרד הכלכלה ובכלל זה סמכויות נרחבות להטיל עיצומים כספיים ולהגדיר יבואן כ"מפר אמון" סטטוס שיגביל מאד את פעילותו.

 

לנוחותכם ועל מנת לוודא שנערכתם כראוי לשינוי להלן עיקרי הנושאים והקישורים הרלוונטיים:

קישור להנחיות והוראות הממונה על התקינה באתר משרד הכלכלה - מדובר במסמכים משמעותיים ביותר ובכלל זה נוהל שמחליף את נוהל 401 של מכון התקנים. 
תשומת לבכם בין היתר לתהליכים העדכניים ובפרט לתהליכים הקשורים במעבר מתצהיר להצהרה, המסמכים שיש לשמור בכל קבוצת תקינה ובפרט המסמכים שיש להחזיק כתמיכה בחתימה על הצהרה בקבוצות תקינה 2 ו- 3.
בקישור זה גם נוהל הקשור בדרישה לערבויות 

חלוקת התקנים ל-4 פעימות:

קישור לתקנים אשר נפתחו לתחרות עד כה

לפי שעה קיימות שתי מעבדות המוכרות לבדיקות תקן של טובין מיובאים- ITL בדיקת מוצרים בע"מ ומעבדות חרמון. ניתן לראות בקישור שלהלן את רשימת התקנים הרשמיים שבתחום ההכרה של אותן המעבדות (הרשימה צפויה להתעדכן בצורה שוטפת).

קישור לנספחי ש' באתר משרד הכלכלה (באופן הדרגתי כל נספחי הש' צפויים לעלות לאתר זה)