למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

התרת העסקת מומחים זרים מחו"ל בתקופת הקורונה

עדכון מיום 27.7.2021:

* אזרחים ממדינות המצויות תחת אזהרת מסע חמורה, יוכלו להיכנס לארץ אך יחויבו בבידוד מלא. יש להיכנס לבידוד עד לקבלת תוצאה חיובית של הבדיקה הסרולוגית (בדרך כלל 24-48 שעות). במידה ותוצאת הבדיקה הסרולוגית שלילית, משך הבידוד הינו 7 ימים.

*מעת לעת, משרד הבריאות מגדיר מדינה כמדינה בסיכון גבוה (מבחינת נגיף קורונה). ככלל, נוסעים ששהו במדינות אלו במהלך השבועיים טרם הגעתם המיועדת לישראל אינם זכאים לאישור כניסה עסקי לישראל. רשימת המדינות שהוגדרו כמדינות בסיכון גבוה, נכון ליום 27.7.21, כוללת את: אוזבקיסטן, ארגנטינה, בלרוס, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו, רוסיה, ספרד וקירגיזסטן.

*יש לעקוב אחר הסטטוס של המדינות השונות מהם מגיעים המומחים הזרים (סיכון גבוה- לא ניתן להיכנס לארץ/ אזהרה חמורה המחייבת בידוד מלא עם ההגעה) מבחינת הגבלות ובידודים באתר משרד הבריאות במנוע החיפוש הבא

משרד הבריאות מבהיר כי כלל השוהים על כלי הטיס הנכנס לישראל או יוצא ממנה, נדרשים בעטיית מסיכה. בנוסף, נוסעים הנכנסים לארץ, ומחויבים בבידוד, נדרשים לעטות מסיכה גם לאורך שהותם בטרמינל לאחר יציאתם מכלי הטיס.

 

שימו לב להנחיות העדכניות להסדרת כניסת מומחים חיוניים בעלי היתרים מרשות האוכלוסין וההגירה, יחד עם המלצת משרד הכלכלה והתעשייה.

 

רשות האוכלוסין וההגירה

  • לידיעה העדכנית באתר רשות האוכלוסין וההגירה ביחס למדיניות כניסת זרים לישראל בתקופת הקורונהלחצו כאן
  • למכתב עדכון מיום 7.4.2021 מפי רשות האוכלוסין וההגירה- לחצו כאן

הבקשה להיתר תוגש באופן מקוון (לחצו כאןעל ידי מעסיקו של המומחה הזר, אליה יש לצרף המלצה של משרד ממשלתי רלוונטי (בריאות, כלכלה, אנרגיה, תחבורה וכו') כי קיים צורך לכניסת המומחה
אישור כניסה לפי נוהל מומחים עד 45 יום יינתן ע"י מינהל עובדים זרים יחד עם ההיתר. לקובץ ההנחיות המלא והמחייב אשר פורסם באתר רשות האוכלוסין וההגירה- לחצו כאן
מומחים אחרים - יטופל בלשכות מינהל אוכלוסין בהתאם לנהלים.
משרד הבריאות יעביר את תנאי הבידוד לאוכלוסייה זו, בהתאם לכל בקשה.

שימו לב לדגשים הבאים מפי רשות האוכלוסין וההגירה:

א. חל איסור להעסיק את המומחה / ים הזר / ים מבלי שהוטבעו בדרכון העובד / ים אשרה ורישיון ישיבה ועבודה(ב/1) תוקף.
ב. לשם הגשת בקשה לאשרה ורישיון ישיבה לעובד / ים שנכנסו לתקופה של עד 45 יום, יש לפנות תוך שני ימי עבודה מרגע הגעת המומחה הזר לישראל ללשכת מינהל האוכלוסין הסמוכה בצירוף ההיתר, תוך הגשת מסמכים נדרשים ותשלום אגרות כדין.
ג. לא תאושר כניסת עובד זר לישראל, אלא בכפוף לתוצאות בדיקת קורונה PCR עם ממצא שלילי שבוצעה עד 72 שעות טרם היציאה ממדינת המוצא, ובכפוף לביצוע בדיקה נוספת עם ההגעה לישראל.

ד. כניסת זרים לישראל היא בכפוף להצגת ביטוח בריאות (כולל סעיף המכסה את מחלת הקורונה).
ה. עובדים זרים הנכנסים לישראל מחויבים בתנאי הבידוד והבדיקות בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כולל ביצוע בדיקה סרולוגית ופיקוח אלקטרוני ככל שיידרש.
ו. עובד זר שהתחסן או החלים מנגיף הקורונה יהא פטור מבידוד לאחר ביצוע בדיקה סירולוגית ובכפוף לתוצאות הבדיקה והנחיות משרד הבריאות.

אישור יציאת מומחים זרים לביקור מולדת וחזרתם לישראל - מומחים זרים המעוניינים לטוס לחופשת מולדת יחד עם בני משפחתם ובידיהם היתר הניתן לשנה, תאושר בקשתם לצאת ולשוב לישראל. הבקשה לאישור כניסה חזרה תוגש על ידי המומחה בלשכות מינהל האוכלוסין בטרם יציאתו את ישראל.

 

משרד הכלכלה

כניסת מומחים זרים לארץ לצורכי התעשייה תתאפשר רק לאחר קבלת היתר עבודה ואישור עלייה למטוס מרשות האוכלוסין וההגירה.

  • לידיעה העדכנית באתר משרד הכלכלה ביחס לכניסת מומחים זרים לישראל בתקופת הקורונה- לחצו כאן
  • למסמך בנושא זה מטעם משרד הכלכלה הכולל גם הסבר מה יש לעשות כאשר המומחה מגיע לשהות עד 7 ימים -לחצו כאן

קבלת ההיתר מותנית בהמלצת משרד הכלכלה והתעשייה ועמידה בתנאים הבאים:

  • הבאת המומחים דרושה להמשך תיפקוד תקין ורציפות עסקית של החברה.
  • המומחים הזרים ישהו בבידוד למשך 14 ימים עם הגעתם לארץ, טרם יתחילו בעבודה. במקרים חריגים תינתן אפשרות לכניסה לארץ ללא חובת בידוד לפרק זמן שלא יעלה על 7 ימים, בכפוף לעמידה בהנחיות משרד הבריאות.
  • המומחים הזרים יקפידו על מילוי הנחיות משרד הבריאות המפורטות במסמך זה, כל תקופת השהות בארץ.
  • השירות כרוך בתשלום אגרה לרשות האוכלוסין וההגירה- כמפורט מעלה.

איך מגישים בקשה להבאת מומחים זרים?
בשלב הראשון, יש למלא טופס מקוון לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה באתר רשות האוכלוסין- ראו פירוט מעלה.
מיד לאחר הגשת הבקשה לרשות האוכלוסין, יש להגיש בקשה מקוונת למשרד הכלכלה והתעשייה לצורך קבלת המלצה לקבלת היתר מרשות האוכלוסין. שימו לב- לא ניתן להגיש בקשה להמלצה במשרד הכלכלה והתעשייה טרם הגשת בקשה להיתר ברשות האוכלוסין.
לטופס הבקשה למשרד הכלכלה והתעשייה יש לצרף:

  • העתק של הודעת האישור מרשות האוכלוסין, שהתקבלה בדואר האלקטרוני שלכם, לאחר הגשת הבקשה.
  • בבקשות להבאת מומחים זרים עד 45 יום - יש לצרף בנוסף אישור ביטוח רפואי הכולל כיסוי לקורונה. 

הערות

אישור העלייה למטוס, יינתן על ידי רשות האוכלוסין, באופן הבא:

עבור בקשות היתר עבודה לפרק זמן של עד 45 ימים – אישור העלייה למטוס יינתן יחד עם קבלת היתר העבודה.
עבור בקשות היתר עבודה לפרק זמן של למעלה מ- 45 ימים - אישור העלייה למטוס יינתן לאחר תשלום האשרה בלשכת מינהל האוכלוסין.

בכל שאלה, ניתן לפנות לעמיחי גרינוולד, מנהל אגף תעשיות יסוד במינהל תעשיות, בדואר אלקטרוני, שכתובתו: Amihay.Greenwald@economy.gov.il 

ניתן לפנות ללשכה לסיוע במידת הצורך.