למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

כניסת אנשי עסקים זרים מחו"ל לפגישות עסקיות בישראל

 

עדכון מיום 31 באוקטובר 2021:

משרד הבריאות פרסם את מתווה הגעת תיירים ואנשי עסקים מחוסנים לישראל, שייכנס לתוקף החל מיום שני, 1 בנובמבר 2021. אנשי עסקים, שעומדים בכל תנאי המתווה, יורשו להיכנס לישראל ללא צורך בהגשת בקשה למשרד הכלכלה.


תתאפשר כניסת כל מחוסן זר העומד בכל התנאים המצטברים:

  1. לא שהה במדינה אדומה ב- 14 הימים שקדמו לכניסתו לישראל.
  2. חוסן בחיסון שאושר על ידי ה- WHO או החלים, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף פרוטוקול חיסון והחלמה המאושר על ידי משרד הבריאות (סעיף 3 במתווה המלא).
  3. אין מניעה אחרת להכניסו לישראל.
  4. נכנס לישראל דרך נתב"ג.


לעיון במתווה המלא, הכולל פירוט בדבר החיסונים המאושרים במתווה, פרוטוקול חיסון והחלמה המאושר על ידי משרד הבריאות, ותהליך הכניסה העדכני לישראל- לחצו כאן

בהתאם להנחיות קורונה העדכניות, אנשי עסקים זרים שאינם עומדים בתנאי המתווה שתואר קודם לכן בתחילת הידיעה, נדרשים להגשת בקשה לכניסה לישראל לטובת פגישת עסקים באתר משרד הכלכלה:

על איש העסקים להחזיק בתעודת מתחסן תקפה או בתעודת מחלים רשמית כתנאי סף להליך זה. 

הבקשה לאישור כניסה מורכבת משתי בקשות נפרדות: האחת מוגשת על-ידי איש העסקים הזר, והשנייה מוגשת על-ידי החברה הישראלית המארחת.

הבקשה של איש העסקים הזר כוללת, בעיקר, פרטים אישיים ואת תוכנית הביקור..

הבקשה של החברה המארחת מורכבת יותר, במסגרתה, על החברה להסביר: (1) מהי דחיפות הביקור? (2) מדוע מטרת הביקור אינה יכולה להתממש באמצעות תקשורת מרחוק? (3) מהי המשמעות המסחרית של הביקור בחברה המארחת? (4) מהי התרומה של הביקור למשק הישראלי? 

שימו לב! על מטרת הביקור להיות לצורך כלכלי-עסקי דחוף שיש בו תועלת משקית משמעותית החורגת מעבר לאינטרסים שמייצג/ת מגיש/ת הבקשה הישראלי/ת.

שתי הבקשות מוגשות באופן מקוון למשרד הכלכלה והתעשייה. אם תימצא סיבה מוצדקת לאישור הביקור, הבקשה תועבר לרשות האוכלוסין וההגירה עם המלצה לאשרה. הרשות בדרך כלל פועלת בהתאם להמלצת המשרד.


לטופס המלא- לחצו כאן
 


(הקישור הזה כולל פירוט כיצד יש להגיש את הבקשה + מתי צריך להגיש את הבקשה + מה קורה לאחר הגשת הבקשה + כיצד להגיש בקשה לעיון חוזר על בקשה שנדחתה + מה קורה

לאחר קבלת האישור.)

סיווגי המדינות מהם מגיעים אנשי העסקים הזרים: יש לעקוב אחר הסטטוס של המדינות השונות מהם מגיעים אנשי העסקים הזרים מבחינת הגבלות ובידודים באתר משרד הבריאות במנוע החיפוש הבא

יצוין כי סיווג המדינות לקטגוריות השונות ייבחן מעת לעת בהתאם לנתוני התחלואה, והרשימה כפופה לעדכונים שוטפים.

משך הטיפול בבקשה הינו עד 20 ימים. אישור הכניסה בדרך כלל תקף ל-45 יום מתאריך ההנפקה, לכניסה בודדת לישראל. האישור יוצג על-ידי איש העסקים טרם העלייה למטוס לישראל. כמו כן, ישנם תנאים נוספים לכניסה לישראל, ביניהם:

  • לפני העלייה לטיסה: תוצאת בדיקת PCR שלילית לנגיף קורונה שבוצעה עד 72 שעות טרם היציאה ממדינת המוצא. על איש העסקים להציג את תוצאת הבדיקה טרם העלייה למטוס.
  • מילוי הצהרת בריאות מקוונת. לטופס המלא לחצו כאן

בהגעה לישראל: יש לעקוב אחר תנאים נוספים כמפורט באתר תעופה בזמן קורונה- לחצו כאן