למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

מה לעשות במקרה שהתגלה עובד חולה קורונה

 בהמשך לקבלת שאלות בנושא, נערכה פניה מטעם לשכות המסחר למשרדי הכלכלה והבריאות, בבקשה להנחיה ברורה במקרה בו בחברה נמצא עובד החולה בקורונה.
ראו להלן תשובה שהתקבלה ממשרד הכלכלה.
כמו כן, לפניכם קישור למסמך מטעם משרד הבריאות, שבו ניתן למצוא תשובות לשאלות רבות בנוגע לעובד שחלה.
וקישור לטבלה אותה ניתן למלא בהתאם לצורך, עפ"י ההסבר הבא כאן

שלום,
רצ"ב מסמך שאלות ותשובות לנושא הדבקה במקום העבודה, והסבר לגבי השגה קבוצתית על חיוב בידוד לחץ כאן
הסבר נוסף תוכלו לקבל גם בטלפון 5400*, "קול הבריאות" של משרד הבריאות.
בימים האחרונים החלה מחדש שליחת הודעות הסמס המורות על כניסה לבידוד בשל חשיפה לחולה קורונה.
לצד הטיפול הפרטני באזרחים באמצעות פנייה למוקד קול הבריאות, משרד הבריאות מפעיל מוקד השגות לטיפול ייעודי בקבוצות עובדים במפעלים, חברות, וכן צוותים רפואיים וצוותי עבודה נוספים הרלוונטים למאבק בקורונה ולתפקוד המשק.
הפנייה למוקד השגות תעשה עבור 3 עובדים ומעלה המקבלים הודעת סמס לכניסה לבידוד, או פחות מכך כאשר מדובר בעובדים קריטיים להמשך הרציפות התפקודית של המפעל.
עובד יחיד שאיננו קריטי יפנה למוקד קול הבריאות 5400*. שימו לב לפעול בשיקול דעת בפנייה למקוד השגות, ולשמור על הייעוד העיקרי שלו.
לצורך הטיפול יש למלא את הפורמט המצ"ב (במשבצות הכחולות. המשבצות האדומות הן פנימיות למילוי המשרד).
חשוב מאוד למלא עבור כל מבודד את מירב המידע שיש בידי המפעל, החברה או הפרט.
יש לציין במפורש בגוף המייל ככל שיש חולה מאומת ידוע, שהמידע על חשיפה אליו מתואר עבור כל פרט בטבלה.
במצב שבו יש כמה חולים ידועים יש לציין עבור כל מבודד מידע אודות חשיפה אל כל אחד מהחולים הידועים ב-14 יום שקדמו להשגה.
במצב בו ידוע על חולה מאומת יש לציין את שמו וככל הניתן את מספר הזהות שלו או המספר האפידימיולוגי שלו.
הזנת המידע בטבלה תשפר את יכולת המענה לפניות המוסדיות, בהן כל מבודד נבדק באופן פרטני, אך בהקשר קבוצתי.
את הפניות יש לשלוח למייל מוקד השגות: quarant.appeal@MOH.GOV.IL
מענה להשגות יינתן תוך 3 ימים.  
אנחנו מודעים לעומסים במוקדים, ומשרד הבריאות פועל לצמצום זמני הטיפול וייעול השירות.