למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

מינהל התקינה מפרסם מסמך הבהרה

מינהל התקינה מפרסם מסמך הבהרה לאופן מילוי הצהרת יבואן לטובין בקבוצות 2 ו-3

מינהל התקינה במשרד הכלכלה מפרסם מסמך הבהרה לאופן מילוי הצהרת יבואן לטובין בקבוצות 2 ו-3 הכולל התייחסות למקרים בהם תקנים נמצאים בקבוצת יבוא 3, וסעיפים מסוימים נמצאים בקבוצת יבוא מחמירה יותר- 1 או 2

כידוע, ב-2 במרץ 2021 פורסם ברשומות צו קבוצות יבוא שכולל שינויים במשטר הבדיקות של טובין שחלים עליהם תקנים רשמיים.

  • קישור לצו כפי שפורסם ברשומות ביום 2 במרץ 2021- לחצו כאן
  • קישור להודעה בנושא באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן

הפעימה הראשונה של השינויים, אשר תיכנס לתוקף ב-1 במאי 2021 כוללת גם מספר החמרות בקבוצות היבוא וביניהם:

  • החמרה ביחס למוצרי אינסטלציה לרבות ברזים (ת"י 1317 ות"י 1347) ומוצרי חשמל שבאים במגע עם מי שתייה, כאשר סעיפי בדיקה שקשורים בדרישת תכולת העופרת בתקנים אלו עוברים מקבוצת תקינה 3 לקבוצת תקינה 2.
  • החמרה גם ביחס לת"י 1343 - העוסק באריזה ובסימון של צבעים ולכות שעובר מקבוצת תקינה 3 לקבוצת תקינה 2. 

שימו לב כי בכל הנוגע להחמרות אלו, יבואנים נדרשים למעשה למלא הצהרה לפיה התקנים המדוברים נמצאים בקבוצה 3, בשעה שרק סעיף אחד בתקנים הללו- והוא סעיף תכולת 0.25% עופרת, משתייך לקבוצת יבוא 2, שהינה מחמירה יותר. לכן, לבקשת אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר הוציא מינהל תקינה במשרד הכלכלה מסמך הבהרה לעניין הצהרת יבואן לטובין שבקבוצה 2 ו- 3 (נספח א' בנהלי הממונה על התקינה).

לעיון בנהלי הממונה על התקינה - לחצו כאן