למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

מענק חזרה לעבודה לעובדים שחזרו לעבוד בשכר מופחת

21.3.2021
מדינת ישראל רואה חשיבות רבה בעידוד מובטלים לחזור למעגל העבודה. לצורך כך, הוחלט על מענק חזרה לעבודה למי שחזרו לעבוד עד לתאריך ה-28 בפברואר 2021, אולם השכר החדש (ברוטו) נמוך יותר מהשכר הקודם (ברוטו) שהיה להם לפני היציאה לאבטלה.

 • המענק יינתן לחוזרים לעבוד אצל מעסיק חדש או אצל אותו מעסיק שהוציא את העובד לחל"ת.
 • ניתן לקבל מענק גם אם השכר החדש גבוה מדמי האבטלה המשולמים.
 • המענק אינו חד פעמי! העובד יוכל לקבל את המענק למשך 4 חודשי העסקה לכל היותר, החל מיום חזרתו לעבודה, ולכל המאוחר עד לתאריך 30 ביוני 2021.
 • קבלת המענק אינה פוגעת בזכויות האחרות לקבלת דמי אבטלה בהמשך. כך שאם מסיבה כלשהי תופסק העסקתו של העובד, הוא יוכל לחזור לקבל דמי אבטלה.

מי זכאי למענק?
למענק יהיה זכאי מי שעונה על כל שלושת התנאים הבאים:

 1. העובד לא הועסק במשך תקופה ארוכה - לא היה מועסק בכלל כשכיר בין התאריכים 18 באוגוסט 2020 עד ה-31 באוקטובר 2020 (כולל).
 2. שולמו לעובד דמי אבטלה במשך 75 יום ומעלה - שולמו לעובד דמי אבטלה למשך 75 יום ומעלה בין התאריכים 1 במרץ 2020 -31 באוקטובר 2020. בספירת הימים ייכללו רק ימים ששולמו עבורם דמי אבטלה, גם אם מדובר בתקופה לא רצופה. 5 ימי ההמתנה שלא שולמו, לא נכללים בספירת 75 ימי האבטלה.
  ניתן לכלול ב-75 הימים גם ימים שבהם קיבל העובד את הקצבאות הבאות: דמי לידה, שמירת הריון, דמי פגיעה מעבודה ותגמול מילואים, זאת בתנאי שהוא צבר לפחות 25 ימי אבטלה.
 3. חזרה לעבודה - חזרת העובד למעגל העבודה בין התאריכים 1.11.20 עד 28.2.21, למשך 14 ימים לפחות. מיום החזרה ולמשך 4 חודשים, ניתן לקבל את המענק עבור כל תקופת העסקתו, ולא מעבר ל- 30.6.21.
  לדוגמה: מי שיחזור לעבוד ב-1.12.20 יוכל לקבל את המענק עבור תקופת העסקתו עד ה-31.3.21 (4 חודשים לכל היותר).

שימו לב - אם העובד מקבל מענק למובטל העובד בשכר נמוך, הוא אינו זכאי ל"מענק חזרה לעבודה".


סכום המענק:
סכום המענק נקבע כאחוז מדמי האבטלה של העובד, ומחושב לפי אחוז הירידה בשכרו, לדוגמה:

 • השכר שלפיו חושבו דמי האבטלה היה 10,000 ₪ ברוטו בחודש.
 • העובד קיבל דמי אבטלה בסך 5,970 ₪ ברוטו בחודש.
 • העובד חוזר לעבוד בשכר בסך 7,000 ₪ ברוטו לחודש (כלומר 30% פחות משכרו הקודם).
 • העובד יקבל מענק בשווי 30% מדמי האבטלה ששולמו לו בסך 1,791 ₪.
 • סכום הכנסתו מעבודה ומהמענק יהיה 8,791 ₪ ( 7,000 + 1,791 ).

סכום המענק המקסימלי נקבע בהתאם לתקופת העסקה בכל חודש, ולפי סכום מקסימלי שניתן להרוויח מעבודה וממענק.
סכום המענק המקסימלי ליום - 200 ₪.
הסכום המקסימלי ליום מעבודה וממענק- 632 ₪ ליום.
לדוגמה: מי שחזר לעבוד בחודש נובמבר בשכר ברוטו בסך 12,000 ₪, המענק המקסימלי שהוא יוכל לקבל הוא 4,432 ₪ (כלומר עד ההכנסה המקסימלית בסך 16,432 ₪).
למחשבון חישוב המענק – לחצו כאן.

מה נדרש כדי לקבל את המענק?

 1. לוודא שפרטי התעסוקה של העובד מעודכנים - לחצו כאן.
 2. לשלוח את תלושי השכר שקיבל העובד ממקום העבודה שאליו חזר/התקבל, החל מ- 1.11.20, באמצעות אתר הביטוח הלאומי(יש לבחור בלשונית קצבאות ואח"כ בנושא אבטלה).

שימו לב, נכון להיום המענק ישולם למי שחזר לעבודה עד לתאריך 28.2.21. אם תהיה הארכה של מועד החזרה נעדכן בהמשך 
לפרטים נוספים – לחצו כאן.