למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

פטור מחובת סימון בעברית של סחורות המיועדות לרש"פ

8.5.2022

על רקע הרפורמה החדשה בתקינה, מפרסם כעת משרד הכלכלה טיוטה שבכוונתה לפטור מחובת סימון בעברית טובין שחל עליהם תקן רשמי המיועדים לרש"פ בתנאי שיסומנו כנדרש בתקן רשמי בערבית. הטיוטה פתוחה להערות הציבור עד ה-19 במאי 2022.
בהתאם לסעיף 16(ב) לחוק התקנים התשי"ג- 1953, שרת הכלכלה רשאית בצו, לפטור מחובת סימון בשפה העברית לפי דרישות התקן הרשמי, מצרכים המיועדים לשיווק בשטחי המועצה הפלסטינית, ובלבד שהטובין יסומנו כנדרש בתקן הרשמי בשפה הערבית.
חובת הסימון בדרישות התקן הרשמי נועדה על מנת להביא את המידע הרלוונטי לצרכן, בין היתר, פרטי היצרן, פרטי קשר עם היבואן, אזהרות והוראות לצרכן וכיצוא באלה. הדרישה לסימון בשפה העברית נועדה להנגיש בצורה נוחה את המידע לאוכלוסייה הצורכת אותם מצרכים
לכן, כיוון שהאוכלוסייה היושבת בשטחי המועצה הפלסטינית דוברת וקוראת ערבית, יש מקום להקל בנטל הרגולטורי של סימון בעברית לאותם מצרכים שייעודם הסופי הוא שטחי המועצה הפלסטינית.
לעיון בטיוטה ולהגשת הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי עד ל-19 במאי 2022.-  לחצו כאן