למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכון מענקי מדינה במשבר הקורונה

25.8.2021

* שימו לב לעדכונים לגבי קריטריונים לירידה במחזור.

*החל מחודש ינואר 2021 בוטל התנאי לפיו עסק שנפסל לו תיק ברשות המיסים בשנים 2018 ו-2019 לא יהיה זכאי למענקי הסיוע, גם אם הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק, וכי כל מקרה שכזה ייבדק לגופו. על מענקים אלו לא יוטלו עיקולים.

מענק סיוע לעסקים שמחזור עסקיהם מעל 300 אלף ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח

בעלי עסקים, שמחזור פעילותם נפגע בשל התפשטות נגיף הקורונה, יכולים להגיש תביעה למענק ייחודי, שמטרתו לסייע בהוצאות הקבועות של העסק שלא נחסכו, על אף הירידה בהיקף הפעילות של העסק, לדוגמה: שכירות, הוצאות מימון (כמו הלוואות, ריביות).


תנאי זכאות


 


(*)
 לגבי תקופת הזכאות של החודשים נובמבר-דצמבר 2020, ינואר-פברואר 2021, עסקים בעלי מחזור של עד 100 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה במחזור של לפחות 25%. עסקים בעלי מחזור של 100 עד 200 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה במחזור של לפחות 40%, ועסקים בעלי מחזור של 200 עד 400 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה של מעל 60% במחזור. (*) לגבי תקופת הזכאות ספטמבר-אוקטובר 2020 נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בתקופות אלו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.


(3.) הפגיעה במחזור העסקאות בחודשי המענק ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019 היא אך ורק כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה.
(4.) הוגשו כל הדוחות התקופתיים למע"מ לתקופות הדיווח הנדרשים לצורך חישוב המענק.
(5.) לגבי עוסקים החייבים בניהול פנקסים - הפנקסים נוהלו והם קבילים.

 

תקופת זכאות

ישנן שבע תקופות זכאות, בנות חודשיים, החל מ-1.5.2020 ועד 30.6.2021:

(*) לגבי תקופת הזכאות ספטמבר-אוקטובר 2020 נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בתקופות אלו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

(**) לגבי תקופת הזכות של החודשים נובמבר-דצמבר 2020, ינואר-פברואר 2021, עסקים בעלי מחזור של עד 100 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה במחזור של לפחות 25%. עסקים בעלי מחזור של 100 עד 200 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה במחזור של לפחות 40%, ועסקים בעלי מחזור של 200 עד 400 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה של מעל 60% במחזור. 
(***) לגבי תקופת הזכאות מאי-יוני 2021 נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בתקופה זו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.


גובה מענק מקסימלי
מחזור עסקאות לשנת 2019 של חברה או שותפות, וגובה הזכאות למענק עבור כל תקופת זכאות (חודשיים):
חישוב המענק מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות הדו-חודשיים בין תקופת המענק לתקופה המקבילה לה בשנת 2019, שמוכפל במקדם השתתפות בהוצאות קבועות ובמקדם שיעור הירידה במחזור.

  • המענק המקסימלי - 500,000 ₪
  • המענק המינימלי - 6,000 ₪

 

מועדי הגשת הבקשותמקדמות

ניתן להגיש בקשה למקדמה עבור מענק ספטמבר – אוקטובר 2020 החל מ – 30.9.2020 ועד 31.10.2020. (עבור תקופת זכאות זו נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בהשוואה לחודשים המקבילים אשתקד).
גובה המקדמה יתבסס על היקף הנזק של העסק בפעימות קודמות (בחודשים מרץ- אפריל 2020 ולמי שלא היה זכאי, יחושב לפי מאי – יוני 2020).

להגשת בקשה לחץ כאן

ניתנה הארכה, עד ה- 31.12.21, לבצע הסדר מיוחד של פריסת תשלומים ללא ריבית להחזרת המענקים למי שקיבל מענקי סיוע לתקופת הקורונה ולא עמד בתנאים שנקבעו בחוקלמידע נוסף לחצו כאן