למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני מכס- 19 אוקטובר 2021

 

1. פורסם ביום 13.10.2021 ברשומות מק"ח 1964 העוסק בהוספת שני אפסים לכל פרט מכס בן שמונה ספרות והתיקונים שיש לבצע בהתאם לכך

לעיון במק"ח 1964 המלא- לחצו כאן

 2. פורסם ביום 13.10.2021 ברשומות מק"ח 1965 העוסק בהעלאת שיעורי הבלו המוטלים על סוגים שונים של דלק

לעיון במק"ח 1965 המלא- לחצו כאן

להלן דברי ההסבר:

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 286 מיום 1 באוגוסט 2021 בנושא "תמחור פליטות גזי חממה", במטרה לפתור כשל שוק משמעותי הנגרם כאשר המזהם אינו משלם עבור הנזק הסביבתי שנגרם מפליטות גזי החממה להן גרם, ומשום שתמחור פליטות אלו נחשב להסדרה היעילה והאפקטיבית ביותר לעידוד הפחתתן וליצירת ודאות בשוק, תוקן צו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ה-2005 (להלן- צו הטלת בלו) וכך שיעלו שיעורי הבלו המוטלים על סוגים שונים של דלק בהדרגה החל מיום 1 בינואר 2023, במתווה מדורג אשר יאפשר לשוק תקופת הסתגלות וכן ודאות כלכלית ורגולטורית, יביא להפנמת העלויות החיצוניות של הפליטות ויתמרץ התייעלות אנרגטית ומעבר לדלקים נקיים. במקביל, במק"ח זה מתפרסם תיקון של צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017, כך שמס הקניה על הדלקים האלו יועלה בהתאמה.

ראו פירוט בטבלה שלהלן: