למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני תקינה ומכון התקנים 8 בדצמבר 2021

 1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול התקנים הבאים

בפרסום 9763 בילקוט הפרסומים מיום 29.11.2021 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

במקום ת"י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה, מספטמבר 2014 יבוא: "ת"י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות גבוהה - שיטות בדיקה ודרישות, מנובמבר 2021."

במקום ת"י 751 - צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים, מדצמבר 1993, יבואו התקנים המפורטים להלן:
(1) ת"י 751 חלק 1 - צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של בניינים, מנובמבר 2021, כאשר הסעיפים המפורטים להלן יהיו רשמיים:
(א) במסלול התאמה לתקן האירופי -
(1) סעיף 1 - חלות התקן;
(2) סעיף Normative references - 2
(3) סעיף Reaction to fire of the product as placed on the market- 4.2.6
(4) סעיף Marking and labelling - 8 , פרט לדרישה לסמן כי בעת ניטול והתקנה של חומר זה, יש להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז 1997, על עדכוניהן;
(ב) במסלול התאמה לתקן האמריקני -
(1) סעיף 1 - חלות התקן;
(2) סעיף ;Referenced Documents - 2
(3) סעיף 12.6 - תגובה בשריפה;
(4) סעיף Packaging and Marking - 14 , פרט לדרישה לסמן כי בעת ניטול והתקנה של חומר זה, יש להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז 199 , על עדכוניהן;
(2) ת"י 751 חלק 2 - צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של מיתקנים תעשייתיים, מנובמבר 2021, כאשר הסעיפים המפורטים להלן יהיו סעיפים רשמיים:

(א) סעיף 1 - חלות התקן;
(ב) סעיף ;Normative references - 2
(ג) סעיף ;Reaction to fire of the product as placed on the market - 4.2.4
(ד) סעיף ;Reaction to fire - 5.3.3
(ה) סעיף Marking and labelling - 8 , פרט לדרישה לסמן כי בעת ניטול והתקנה של חומר זה, יש להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז 1997, על עדכוניהן.

בפרסום 9763 בילקוט הפרסומים מיום 29.11.2021 הכריזו על התקנים הבאים כרשמיים:

(1) ת"י 62133 חלק 1 - תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא־חומציים אחרים - דרישות בטיחות בעבור תאים נטענים ניידים ואטומים ובעבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ניקל, מפברואר 2019 ;
(2) ת"י 62133 חלק 2 - תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא־חומציים אחרים - דרישות בטיחות בעבור תאים נטענים ניידים ואטומים ובעבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ליתיום, מפברואר 2019.

בפרסום 9763 בילקוט הפרסומים מיום 29.11.2021 הכריזו על שינוי בתקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים, מיוני 2018, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 1, מנובמבר 2021.

 1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

 • ת"י 80601 חלק 2.60- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפולי שיניים.
 • ת"י 472 - כלי עבודה ידניים המופעים על ידי תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימון קשיח.
 • ת"י 961 חלק 32 ג"ת 2 - תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה – דרישות פליטה.
 • ת"י 1142 ג"ת 2- מעקים ומסעדים.
 • ת"י 1220 חלק 5- מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים - התקני אזעקת עשן.
 • ת"י 5452- בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה.
 • ת"י 14055- מכלי הדחה לאסלות.
 • ת"י 14124- שסתומי מילוי עבור מכלי הדחה בעלי אביק גלישה פנימי.
 • ת"י 60227 חלק 3 ג"ת 2- כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים ללא מעטה המיועדים לתיול קבוע.
 • ת"י 12295 - ארגונומיה – מסמך ליישום התקנים הישראליים לניטול ידני (ת"י 11228 חלק 1, ת"י 11228 חלק 2 ות"י 11228 חלק 3) ולתקן להערכה של תנוחות עבודה סטטיות (ת"י 11226).
 • ת"י 15874 חלק 99- מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים – פוליפרופילן: מערכת הצנרת.
 • ת"י 10305 חלק 3- צינורות פלדה ליישומים מדויקים להולכת מים – תנאי אספקה טכניים: צינורות בעלי מידות המתקבלות בריתוך.
 • ת"י 1205 חלק 4 ג"ת 1- מתקני תברואה: מערכת הביוב והתיעול.
 • ת"י 5988 חלק 1 ג"ת 1- תאי בקרה טרומיים מבטון: כללי.
 • ת"י 10218 חלק 1- רובוטים ומכשירים רובוטיים-דרישות בטיחות.
 1. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*החלפת התקן הרשמי הבא:

ת"י 14988 חלק 1 – כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות, מינואר 2019 – תקן מאומץ בעל רשמיות מלאה, ות"י 14988 חלק 2 – כיסאות גבוהים לילדים: שיטות בדיקה, מפברואר 2015 – תקן מאומץ וולונטרי, במקומם יבוא:
ת"י 14988 – כיסאות גבוהים לילדים – דרישות ושיטות בדיקה, ממאי 2021, כאשר התקן המוצע יהיה רשמי, למעט שינויים המפורטים בפניה.

*החלפת התקן הרשמי הבא:

ת"י 1735 חלק 4 - פלדה לדריכת בטון: גדילים, אוגוסט 1994, לרבות תיקון מס' 1 מספטמבר 1999 וגיליון התיקון מס' 2 מפברואר 2015, במקומו יבוא:

ת"י 1735 חלק 4 - פלדה לדריכת בטון: גדילים, יולי 2021.

*שינויים בתקן הרשמי והמקורי הבא:

ת"י 1220 חלק 3 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות, מאוקטובר 2014, לרבות ג"ת מס' 1 וג"ת מס' 2 ממאי 2020 על ידי פרסום ג"ת מס' 3 מאוגוסט 2021.

התקן הנ"ל הינו תקן מקורי ורשמי במלאו.

 • למכתב הממונה על התקינה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות עד ה-24.12.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

*החלפת התקן הרשמי הבא:

ת"י 60950 חלק 22 – ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: ציוד להתקנה מחוץ לבניינים, מאוגוסט 2016 ות"י 62368 חלק 1 - ציוד שמע\חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות, מנובמבר 2018;

במקומם יבוא: ת"י 62368 חלק 1 – ציוד שמע\חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע והתקשורת: דרישות בטיחות, מאוקטובר 2021;

ניתן לצפות בהצעת התקן ובטבלת השינויים הלאומיים כפי שהתקבלו ממכון התקנים בקישור הבא- לחצו כאן 

*החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 1295 – פירות מיובשים או פירות מיובשים למחצה: כללי, מדצמבר 2000 (התקן בעל רשמיות חלקית),
ת"י 1075 – פירות מיובשים: צימוקים, מאפריל 1980, לרבות ג"ת מס' 1 מפברואר 1986 וג"ת מס' 2 ממרץ 1989 (התקן בעל רשמיות חלקית),
ת"י 1312 – פירות מיובשים: תאנים, מנובמבר 1987 (התקן בעל רשמיות חלקית),
ות"י 1130 – פירות מיובשים: שזיפים, מיולי 1981, לרבות ג"ת מס' 1 מפברואר 1986 וג"ת מס' 2 ממרץ 1989 (התקן בעל רשמיות חלקית);

במקומם יבוא: ת"י 1295 – פירות מיובשים או מיובשים-למחצה ופירות ממוימים, מאוגוסט 2021, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

 • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ביחס לכך ולשליחת ההערות עד ה-31.12.2021 היכנסו לקישור הבא
 1. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בועדת היתרים מיום 23.11.21-
 • נת"מ לת"י 8- מוצרי בטון טרומיים לריצוף.

מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים:

 • ת"י 4046-1 (חלקים 1,2,4): מדי מים למי שתייה.
 • ת"י 5327- לוחיות זיהוי לכלי רכב.

למידע נוסף בנושא מסמכי הנת"מ פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות מטה.

 1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול התקנים הבאים

בפרסום 9975 בילקוט הפרסומים מיום 8.11.2021 הכריזו על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

ת"י 7816 חלק 4 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: ארגון, אבטחה ופקודות להחלפה, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מנובמבר 2009;
ת"י 7816 חלק 6 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: אלמנטי נתונים בתעשייה המיועדים להחלפה, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מנובמבר 2009;

ת"י 7816 חלק 8 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: פקודות ומנגנונים לפעולות אבטחה, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מנובמבר 2009;
ת"י 7816 חלק 9 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: פקודות לניהול כרטיס, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מנובמבר 2009;
ת"י 7816 חלק 11 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: אימות אישי בשיטות ביומטריות, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מנובמבר 2009;
ת"י 7816 חלק 15 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: יישום מידע הצפנה, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מספטמבר 2013;
ת"י 10118 חלק 3 - טכניקות אבטחת טכנולוגיית המידע - פונקציות גיבוב (Hash): פונקציות גיבוב ייעודיות, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מנובמבר 2008;
ת"י 10118 חלק 4 - טכניקות אבטחת טכנולוגיית המידע - פונקציות גיבוב (Hash): פונקציות גיבוב המשתמשות באריתמטיקה מודולרית, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2007;
ת"י 10373 חלק 1 - כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי - שיטות בדיקה: אופיינים כלליים, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מספטמבר 2013;
ת"י 10373 חלק 3 - כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי - שיטות בדיקה: כרטיסי מעגלים משולבים בעלי מגעים ובעלי התקני ממשקים קשורים, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מספטמבר 2013;
ת"י 10373 חלק 6 - כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי - שיטות בדיקה: כרטיסי קרבה בלא מגע, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מספטמבר 2013;
ת"י 11770 חלק 2 - טכניקות אבטחת טכנולוגיית המידע - ניהול מפתחות: מנגנונים המשתמשים בשיטות סימטריות, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מדצמבר 2011;
ת"י 14443 חלק 1 - כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי - עצמי קרבה בלא מגע: אופיינים פיזיים, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מספטמבר 2013;

ת"י 14443 חלק 2 - כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי - עצמי קרבה בלא מגע: עוצמת תדר רדיו וממשק אותות, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מספטמבר 2013;
ת"י 14443 חלק 3 - כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי - עצמי קרבה בלא מגע: אתחול ומניעת התנגשויות, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מספטמבר 2013;
ת"י 14443 חלק 4 - כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי - עצמי קרבה בלא מגע: פרוטוקול תמסורת, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מספטמבר 2013;
ת"י 15200 חלק 1 - אבזר להפחתת לחץ אוויר חיובי  (PAPA) במיתקני תברואה: דרישות ושיטות בדיקה, מאוקטובר 2021;
ת"י 19772 - אבטחת מידע - הצפנה מאומתת, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מדצמבר 2011;
ת"י 24760 חלק 1 - אבטחת טכנולוגיית המידע ופרטיות - מסגרת עבודה לניהול זהויות: מונחים ומושגים, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה ממאי 2016;

ת"י 27035 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אירועי אבטחת מידע: עקרונות לניהול אירועים, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מינואר 2018 ובמקום ת"י 80061 מדצמבר 2015;
ת"י 27035 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אירועי אבטחת מידע: קווים מנחים לתכנון ולהכנה בעבור תגובה לאירוע, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מינואר 2018 ובמקום ת"י 80061 מדצמבר 2015;
ת"י 27035 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - ניהול אירועי אבטחת מידע: קווים מנחים לפעולות תגובה לאירועים בטכנולוגיית המידע והתקשורת (ICT), מאוקטובר 2021 בא במקום ת"י 80061 מדצמבר 2015;
ת"י 50413 - תקן בסיסי לנוהלי מדידה וחישוב של חשיפת בני אדם לשדות חשמליים, מגנטיים ואלקטרומגנטיים (בתחום של 0 הרץ עד 300 גיגהרץ), מאוקטובר 2021 בא במקום ת"י 5021 חלק 1 ממאי 2002;
ת"י 50499 - נוהל להערכת חשיפת עובדים לשדות אלקטרומגנטיים, מאוקטובר 2021;
ת"י 60601 חלק 1.2 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: הפרעות אלקטרומגנטיות - דרישות ובדיקות, מאוקטובר 2021 בא במקום המהדורה מנובמבר 2015;
ת"י 62209 חלק 15.28 - נוהל מדידה להערכת קצב הספיגה הסגולי (SAR) של חשיפת בני אדם לשדות תדר רדיו מהתקני תקשורת אלחוטיים המוחזקים ביד והנישאים על הגוף: מודלים אנושיים, מכשור ונהלים (תחום התדרים 4 מגהרץ עד 10 גיגהרץ), מאוקטובר 2021 בא במקום ת"י 62209 חלק 1 מפברואר 2018;
ת"י 62443 חלק 3.2 - אבטחה למערכות אוטומציה ובקרה תעשייתיות: הערכת סיכוני אבטחה בעבור תכן מערכות, מאוקטובר 2021;
ת"י 62443 חלק 4.2 - אבטחה למערכות אוטומציה ובקרה תעשייתיות: דרישות אבטחה טכניות בעבור רכיבי ,IACS מאוקטובר 2021.

בפרסום 9975 בילקוט הפרסומים מיום 8.11.2021 הכריזו על שינויים בתקנים (לא רשמיים) הבאים:

ת"י 60601 חלק 1.6 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: שמישות, גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2021 למהדורה מנובמבר 2015;

ת"י 60601 חלק 1.8 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: דרישות כלליות, בדיקות והנחיות בעבור מערכות אזעקה בציוד רפואי-חשמלי ובמערכות רפואיות-חשמליות, גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2021 למהדורה מנובמבר 2015;
ת"י 60601 חלק 1.11 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: דרישות לציוד רפואי-חשמלי ולמערכות רפואיות- חשמליות המשמשים בסביבה רפואית ביתית, גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2021 למהדורה מנובמבר 2015 ;
ת"י 61010 חלק 1 - דרישות בטיחות לציוד חשמלי המיועד למדידה, לבקרה ולשימוש מעבדתי: דרישות כלליות, גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2021 למהדורה ממאי 2013.

בפרסום 9975 בילקוט הפרסומים מיום 8.11.2021 הכריזו על ביטול התקנים (לא רשמיים) הבאים:

ת"י 1680 - חברור מערכות פתוחות - מימוש עברית בשפת סימני העריכה המוכללת התקנית (SGML), מדצמבר 1998;
ת"י 1914 חלק 1 - התחברות לרשתות בזק ציבוריות: תקשורת עסקית: קווים חכורים אנלוגיים דו–גידיים ברוחב פס קול באיכות רגילה ובאיכות מיוחדת - מנשק ציוד קצה, מדצמבר 1998;
ת"י 1914 חלק 2 - התחברות לרשתות בזק ציבוריות: תקשורת עסקית: קווים חכורים אנלוגיים בני ארבעה גידים ברוחב פס קול באיכות רגילה ובאיכות מיוחדת - מישק ציוד קצה, מדצמבר 1998;
ת"י 4281 - טכנולוגיית המידע: מימוש עברית בשפת סימני העריכה להיפרטקסט (HTML), מאוגוסט 1998.

בפרסום 9765 בילקוט הפרסומים מיום 30.11.2021 הכריזו על ביטול רשמיות ת"י 90 חלק 1 כמפורט להלן:

 • רשמיות ת"י 90 חלק 1 - בנזין לרכב מנועי: בנזין המכיל עופרת, מספטמבר 1995 , לרבות גיליון תיקון מספר 1 מינואר 1999 , גיליון תיקון מספר 2 מאוקטובר 1999 , גיליון תיקון מספר 3 ממאי 2000 , גיליון תיקון מספר 4, מפברואר 2001 , וגיליון תיקון מספר 5 ממרס 2003 - בטלה.

בפרסום 9765 בילקוט הפרסומים מיום 30.11.2021 הכריזו על התקן הבא כרשמי:

 • ת"י 1003 חלק 3.2 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - גבולות מותרים, מיוני 2013 , לרבות גיליון תיקון מספר 1, ממרס 2019, הוא תקן רשמי.

בפרסום 9765 בילקוט הפרסומים מיום 30.11.2021 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

 • במקום ת"י 1430 חלק 2 - יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM , ממאי 22018 , יבוא: "ת"י 1430 חלק 2 - יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM , מנובמבר 2021 ".
 • במקום ת"י 50464 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת־מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ־ 50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ־ 36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, מאפריל 2013 , בעל רשמיות חלקית, ובמקום ת"י 50541 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת־מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ־ 100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ־ 36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, מאפריל 2013 , בעל רשמיות חלקית (להלן - התקנים המוחלפים), יבוא: "ת"י 50588 חלק 1 - שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ בעבור ציוד במתח שאינו גדול מ־ 36 ק"ו: דרישות כלליות, מנובמבר 2021 , אשר יהיה רשמי במלואו".

בפרסום 9773 בילקוט הפרסומים מיום 2.12.2021 הכריזו על החלפת התקן הרשמי הבא:

 • במקום ת"י 62552 - מכשירי קירור ביתיים - מאפיינים ושיטות בדיקה, מספטמבר 2014 , יבואו:
  "ת"י 62552 חלק 1 - מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות, מנובמבר 2021 , אשר יהיה רשמי במלואו;
  ת"י 62552 חלק 2 - מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות ביצועים, מנובמבר 2021 , אשר יהיה רשמי במלואו;
  ת"י 62552 חלק 3 - מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: צריכת אנרגייה ונפח, מנובמבר 2021 , אשר יהיה רשמי במלואו."


לכל נושאי התקינה ניתן לפנות לאביאל קורן בלשכה במייל
 aviel@haifachamber.org.il 
בטל' 04-8302114 וואטצאפ והודעות 058-7887955