למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני תקינה- מאי 2020

1. הודעות על קביעה / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8537 בילקוט הפרסומים הכריזו על הארכת כניסת הרשמיות לתוקף כמפורט להלן:

*באכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 3), התש"ף- 2020, לעניין ת"י 12159 - מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים, ממרס 2012, במקום "90 ימים מיום פרסומה" יבוא "ביום 1 בספטמבר 2020".

שימו לב כי שינויים אלו נעשו לאור משבר הקורונה, במסגרתו הודיע שר הכלכלה כי בכוונתו להאריך תקופת מעבר, לקבוע תקופת מעבר או לדחות את מועד כניסתם לתוקף של אכרזות רשמיות תקנים מסוימים עד ל-1.9.2020. 

כלומר, אכרזת הרשמיות של התקן ת"י 12159 תכנס לתוקף ב-1.9.2020, במקום ב-1.6.2020.

*תיקון טעות: באכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 8), התש"ף- 2020, שפורסם בקובץ התקנות 8377, התש"ף, עמ' 730, בסעיף 1, במקום "ת"י 790 חלק 1" צריך להיות "ת"י 907 חלק 1". כלומר, הכריזו על ביטול הרשמיות של סעיף General - 5.1.2.1, כך שרשמיות הקטע החל במילים "לא יהיה מגע" עד המילים "למעט אבזרי הצנרת עצמם" בטלה, בת"י 907 חלק 1 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות-כללי, מיוני 2011 לרבות גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.

  1. מסמך נת"מ (נהלים לתנאים מיוחדים), המתייחס למוצר במסלול של תו תקן אושר בוועדת ההיתרים:

המסמך הבא אושר בוועדת היתרים מתאריך 21.4.2020: נת"מ לת"י 5515 חלק 1- ציוד ספורט: מתקני כדורסל - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה

  1. נספח הש' הבאים פורסמו ע"י הממונה על התקינה להערות הציבור:

נספח ש' לתקן חדש 71452 חלק 2 ות"י 71452 חלק 3 - מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U).

קישור לטיוטת נספח ש לת"י 71452 חלק 2

קישור לטיוטת נספח ש לת"י 71452 חלק 3
בנספח ה-ש' הוגדרו תנאים מיוחדים לבדיקת התאמתם של טובין מיובאים לדרישות  תקן ישראלי רשמי הנדרשות לבדיקת התאמת המשלוח של טובין לדגם המאושר של המוצר.
הערות, ככל שישנן, יש להעביר עד לתאריך 5.6.2020

למייל  aviel@haifachamber.org.il

  1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5198 - מכלי גז (למעט גפ"ם) מסגסוגת אלומיניום ללא תפר למלוי חוזר – תכן, מבנה ובדיקות.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא העבירו למייל aviel@haifachamber.org.il 

  1. מסמכי נת"מ לתקני מכסים לפתחי ניקוז ולתאי בקרה

מסמכי נת"מ המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים בטרם יעלו לאישור ועדת ההיתרים בתאריך 26.05.20:

ת"י 489 חלק 2.2- מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יציקת ברזל.

ת"י 489 חלק 2.6- מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה עשויים פוליפרופילן (PP), פוליאתילן (PE) או פוליוויניל כלוריד קשיח (PVC-U).

    6. מקומות פנויים בוועדות מכון התקנים

א. חברי לשכה מוזמנים להגיש מועמדות להשתתפות כנציגי הלשכה בועדה טכנית 5923- הוראות התקנה- תברואה: מים וביוב במכון התקנים:

ועדה זו עוסקת בין היתר בתקנים: ת"י 1205 חלק 1- התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: מערכת הספקת מים קרים וחמים, ת"י 2224 חלק 2- איכות מים: דגימה-הנחיות לדגימת מי שתייה ומים .המשמשים בייצור מזון ומשקאות, ת"י 2224 חלק 5- איכות מים: דגימה - הנחיות לדגימת מי תהום, ת"י 958 חלק 2- מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים בתוך בניינים: הוראות התקנה לצנרת פוליפרופילן.

קישור לעמוד הועדה באתר מכון התקנים

ב. חברי לשכה מוזמנים להגיש מועמדות להשתתפות כנציגי הלשכה בועדה טכנית חדשה 5285 – רשת החשמל:

ועדה טכנית 5285 תכין תקנים הדנים בהיבטים כלליים של רשת חשמל ציבורית, הכוללים בין היתר תכן וניהול רשתות Microgrids עם עומסים ומקורות מבוזרים. הוועדה תפעל לאמץ בין היתר תקנים בינ"ל אלה כתקנים ישראליים:
IEC TS 62898-1:2017
(Edition 1.0 (2017-05-18
Microgrids - Part 1: Guidelines for microgrid projects planning and specification

IEC TS 62786:2017
(Edition 1.0 (2017-04-11
Distributed energy resources connection with the grid

הוועדה הינה מקבילה לוועדה בינ"ל:
TC 8 - System aspects of electrical energy supply

חברי לשכה בעלי מומחיות ועניין בתחומי הפעילות של ועדה זו מוזמנים להגיש מועמדותם בצירוף תיאור קצר של ניסיונם הרלוונטי לידי אביאל קורן במייל:aviel@haifachamber.org.il