למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני תקינה 1 ביוני 2022

 1.6.2022

1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה לגבי שינוי / החלפה / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים
*החלפת התקן הרשמי כלהלן:
ת"י 411 – מלח למזון: נתרן כלורי, מדצמבר 1983 (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא: ת"י 411 – מלח למזון (נתרן כלורי), מספטמבר 2021, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.
- לצפייה במכתב הממונה על התקינה ושליחת הערות עד 1.6.2022 היכנסו לקישור הבא
- לעיון בטבלת השינויים הלאומיים- לחצו כאן 
קישור לעיון בטיוטת התקן
*שינוי התקן הרשמי כלהלן:
ת"י 32 חלק 1.1 – תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ- 16 אמפר - דרישות כלליות, ספטמבר 2017, לרבות ג"ת מס' 1 ממרס 2020, על ידי פרסום ג"ת מס' 2 מפברואר 2022.
-
לצפיה במכתב הממונה על התקינה ושליחת הערות עד ב- 17.6.2022 היכנסו לקישור הבא

- לעיון בטבלת השינויים הלאומיים- לחצו כאן 
- קישור לעיון בטיוטת התקן
*שינוי התקן הרשמי כלהלן:
ת"י 799 – מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו מינואר 2018, ע"י פרסום ג"ת מספר 1 ממרס 2022.
ת"י 799 הינו תקן מקורי.
- לצפייה במכתב הממונה על התקינה ושליחת הערות עד 19.6.2022 היכנסו לקישור הבא

- קישור לעיון בטיוטת התקן
*הסרת רשמיות מהתקן כלהלן:
ת"י 240 – סבון תמרוקים, מינואר 2000.
-
לצפייה במכתב הממונה על התקינה ושליחת הערות עד ה- 21.6.2022 היכנסו לקישור הבא
*החלפת התקן הרשמי כלהלן:
ת"י 1505 חלק 2 – מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה מאפריל 2019, במקומו יבוא: ת"י 1505 חלק 2 – מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה ממרס 2022.
- לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה- 24.6.2022 היכנסו לקישור הבא

- לעיון בטבלת השינויים הלאומיים- לחצו כאן 
קישור לעיון בטיוטת התקן
*החלפת התקן הרשמי כלהלן:
ת"י 730 – מוצרי עגבניות משומרות, מאוגוסט 2019, במקומו יבוא: ת"י 730 – מוצרי עגבניות משומרות, מנובמבר 2021.
-
לצפייה במכתב הממונה על התקינה ושליחת הערות עד ה- 31.6.2022 היכנסו לקישור הבא

- לעיון בטבלת השינויים הלאומיים- לחצו כאן 
קישור לעיון בטיוטת התקן

2.  מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים
 
לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקניםלחצו כאן
- ת"י 1847 חלק 4-סולמות: סולמות מפרקיים בעלי מפרק צירי אחד או יותר.
- ת"י 1368- פליטת מזהמים מתנורים לחימום מקומי של חללים בדלק.
- ת"י 530- צינורות פלדה מרותכים להולכת מים.
- ת"י 1004 חלק 2 ג"ת 1- אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של מכללי דלתות כניסה – דרישות ושיטות בדיקה.
- ת"י 15883 חלק 7- מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיטוי כימי של אבזרים רפואיים שאינם פולשניים ואינם קריטיים וציוד רפואי הרגישים לחום.
- ת"י 51055- דרישות ביצועים למערכות לדילול כימיקלים בעלות הגנה מובנית מפני זרימה חוזרת.
- ת"י 60601 חלק 2.1- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקטרונים בתחום 1 MeV עד 50 MeV.
- גיליון תיקון מס' 1 לת"י 66 - מטפים מטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה.
- ת"י 1918 חלק 2.0 ג"ת 1 : נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין.
- ת"י 50342 חלק 1 - מצברי התנעה מטיפס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ויטות בדיקה (לשעבר ת"י 60095-1).
- ת"י 50342 חלק 7 - מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות לליות ושיטות בדיקה עבור מצברים לאופנועים (לשעבר ת"י 60095-1).
- ת"י 900 חלק 1- סוללות ראשוניות: כללי.
- ת"י 60238 - בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון.
- ת"י 60086 חלק 1 – סוללות ראשונות: כללי.
- ת"י 60840- כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב -(UM-170KV) ועד 150 ק"ו (UM=36KV) מעל 30 ק"ו שיטות בדיקה ודרישות.
- גיליון תיקון לת"י 900 חלק 2.17 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, לכריות, לפריטי לבוש ולמכשירי חימום גמישים דומים.
- רויזיה לת"י 900 חלק 2.2- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים.
- גיליון תיקון לת"י 900 חלק 2.23- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער.
- גיליון תיקון לת"י 900 חלק 2.14- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח.
- ת"י 62552 חלק 1.0- מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות + חלק 2.0 -דרישות ביצועים+ חלק 3.0- צריכת אנרגיה ונפח.
 - ת"י 994 חלק 1.0 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.
- ת"י 562 חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימים.

3. מסמכי הנת"מ (נהלים לתנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בוועדת היתרים מיום 26 באפריל 2022
נת"מ לת"י 61-1- מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה.
 
4. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים
- ת"י 5840-1: שרפרפי שלבים.
- ת"י 1497 חלק 1- מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה.
- ת"י 1498 חלקים 1-6- תקני משחקים.

5. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:
- ת"י 1849 חלק 10- ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: מערכות אישיות להגנה מפני נפילה.

- ת"י 6119- גז טבעי לכלי רכב.
- ת"י 11393 חלק 02- ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות למגני רגליים + חלק 04- דרישות לכפפות מגן להגנה מפני מסורי שרשרת.
- ת"י 16892- צינורות פוליאתילן מצולב להובלה בלחץ של מים קרים וחמים - צינורות מחוץ לבניין.

בכל נושאי התקינה הנכם מוזמנים לפנות לאביאל קורן בלשכה, במייל aviel@haifachamber.org.il , בוואטצאפ והודעות 058-7887955 ,או בטל'  04-8302114