למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני תקינה 13 באפריל 2022

13.4.2022
 1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפה / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים
ת"י 71568 חלק 3 - תרכיזי קצף: מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח נוזלים לא מזיגים במים, מאפריל 2019, במקומו יבוא: ת"י 71568 חלק 3 - תרכיזי קצף : מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח נוזלים לא מזיגים במים, מינואר 2022.
ות"י 71568 חלק 4 - תרכיזי קצף: מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח נוזלים מזיגים במים, מאפריל 2019, במקומו יבוא: ת"י 71568 חלק 4 - תרכיזי קצף : מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח נוזלים מזיגים במים, מינואר 2022.
 • לצפיה במכתב הממונה על התקינה ושליחת הערות עד לתאריך 17.4.2022 היכנסו לקישור הבא
 1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים
בפרסום 10298 בילקוט הפרסומים מיום 22.3.2022 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים:
 • ת"י 1227 חלק 1 - עומסים בגשרים: גשרי דרך, גיליון תיקון מס' 5, ממרס 2022 למהדורה מספטמבר 1988 ולגיליונות התיקון מיולי 1999, מאוגוסט 2002, מפברואר 2016, מאוגוסט 2020;
 • ת"י 1227 חלק 4 - תכן גשרים: גשרים להולכי רגל ולאופניים - עומסים, גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2022 למהדורה ממרס 2017;
 • ת"י 1227 חלק 8 - תכן גשרים: מעקים בגשרי דרך ובגשרים להולכי רגל ולאופניים, גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2022 למהדורה ממרס 2017.
 1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים
לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקניםלחצו כאן
 • ת"י 81990- עקרונות לתכן מבנים.
 • ת"י 81991 חלק 1.1- עומסים במבנים: עומסים כלליים-צפיפויות, משקל עצמי + חלק 1.4- עומסים במבנים: עומסים כלליים - עומס רוח.
 • ת"י 81993 חלק 1.1- תכן מבנים מפלדה: כללים כלליים וכללים עבור בניינים + חלק 1.8- תכן מבנים מפלדה: תכן מחברים.
 • ת"י 81998 חלק 1- תכן עמידות מבנים לרעידות אדמה - כללים כלליים.
 • ת"י 19880 חלק 3- מימן גזי - תחנות תדלוק: שסתומים.
 • ת"י 19880 חלק 5- מימן גזי- תחנות תדלוק: זרנוקי ניפוק ומכללי הזרנוק 
4. מסמך הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועבר להערות היצרנים-
 • נת"מ לת"י 1-178856 : מערכות צנרת מפלסטיק - אבזרים מכניים לשימוש במערכות צנרת לחץ פוליאתילן במערכות לאספקת מים.
בכל נושאי התקינה ניתן לפנות לאביאל קורן בלשכה בטל': 04-8302114 וואטצאפ והודעות 058-7887955 או במייל: aviel@haifachamber.org.il