למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני תקינה 19 ביולי 2021

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9735 בילקוט הפרסומים מיום 7.7.2021 הכריזו על קביעת התקנים הבאים:

ת"י 30670 - ציפוי פוליאתילן בצינורות פלדה ובאבזרי פלדה - דרישות ובדיקות, ממאי 2021 שבא במקום ת"י 5089 מאוקטובר 2011.

באותו הפרסום הכריזו על שינויים בתקנים הבאים

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 1, מיוני 2021 , למהדורה מאוגוסט 2019;
ת"י 6395 חלק 1 - אבטחת מטענים ברכב מסחרי: שיטות ודרישות, גיליון תיקון מס' 1, מיוני 2021 למהדורה מדצמבר 2014.


2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 1291 – רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת, יוני 2003 (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא:

ת"י 1291 – רכב להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת, ממאי 2021, כאשר הסעיפים הרשמיים בתקן המוצע יהיו: 1.3.15 – רכב להובלת מזון, 3.3 – מד טמפרטורה, 3.4 – רשם טמפרטורה, 3.6 – התרעה על חריגה בטמפרטורה המבוקרת.

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-11.8.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

 3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 143- שימורי מזון מן הצומח.
 • ת"י 900 חלק 1- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות.
 • ת"י 9241 חלק 1.10 - ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: תכנון ממוקד-אדם של מערכות אינטראקטיביות.
 • ת"י 13209 חלק 3 - מנשאי כריכות לילדים.
 • ת"י 1458 חלק 1.2 -פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר ומרותכים – סיבולות, מידות ואופייני חתך.
 • ת"י 1458 חלק 2.2 -פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם –סיבולות, מידות ואופייני חתך סיבולות, מידות ואופייני חתך.
 • ת"י 5567- בריאות ובטיחות בעבודות מנהור בענף הבנייה – קובץ כללים.
 • ת"י 2631 חלק 1 וחלק 5- רטט וזעזוע מכניים - הערכת החשיפה של אדם לרטט.
 • ת"י 5349 חלק 1- רטט מכני- מדידה והערכה של חשיפת אדם לרטט.
 • ת"י 60456 - מכונות כביסה לבגדים המיועדות לשימוש ביתי – שיטות למדידת ביצועים.
 • ת"י 1134 חלק 1.0- גז פחממני מעובה.
 • ת"י 60269 חלק 1- נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות.
 • ת"י 5350 - בנייה ותעול של מערכות רכבת קלה.
 • ת"י 60601 חלק 1- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים.
 • ת"י 60601 חלק 1.2- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נִלווה: הפרעות אלקטרומגנטיות – דרישות ובדיקות.
 • גליון תקון לת"י 15876 חלק 3.0 : מערכות צנרת פלסטיק למים חמים וקרים, בתוך
 • גליון תקון לת"י 22391 חלק 2.0 : מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים - פוליאתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT): צינורות
 • גליון תקון לת"י 5433 חלק 2.0 : מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים- פוליאתילן מצולב: צינורות
 • גליון תקון לת"י 5433 חלק 3.0 : מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים- פוליאתילן מצולב: אבזרים
 • גליון תקון לת"י 22391 חלק 5.0 : מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים - פוליאתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT): התאמת המערכת לייעודה
 • גליון תקון לת"י 22391 חלק 3.0 : מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים - פוליאתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT): אבזרים
 • גליון תקון לת"י 15876 חלק 2.0 : מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים
 • גליון תקון לת"י 5433 חלק 5.0 : מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים- פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעדה
 • גליון תקון לת"י 15876 חלק 5.0 : מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים קרים וחמים
 • גיליון תיקון מס' 1 לת"י 16942 דלקים – זיהוי תאימות של רכבים – זיהוי גרפי עבור מידע לצרכן

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור- לחצו כאן

4. נספחי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בועדת היתרים מיום 29.6.2021-

 • ת"י 1120 חלק 2- תיקון וחידוש צמיגים פנאומטיים: כלי רכב מסחריים וגרוריהם.
 • ת"י 1944- חומרי חיטוי למערכות ייצור ועיבוד מזון.

למידע נוסף בנושא זה פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.


5. נספחי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים-

 • נת"מ 1-1836- דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים.
נת"מ לת"י 466 חלק 3- חוקת הבטון: בטון דרוך תכונות הדיס

בכל נושאי התקינה מוזמנים לפנות לאביאל קורן במייל aviel@haifachamber.org.il בטל'04-8302114 או בוואטצאפ 058-7887955