למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני תקינה 2 בנובמבר 2021

 

 1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים

בפרסום 9949 בילקוט הפרסומים ב-27 באוקטובר 2021 הכריזו על שינוי בתקן (לא רשמי) הבא:

 • ת"י 921 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה, גיליון תיקון מס' 7, מאוקטובר 2021 למהדורה מינואר 2016 ומגיליונות התיקון מאפריל 2016 , מאוגוסט 2017 , מאוקטובר 2018 , מאוגוסט 2019 , מאוקטובר 2020.
 • ת"י 466 חלק 1 - חוקת הבטון: עקרונות כלליים, גיליון תיקון מס' 7, מאוקטובר 2021 למהדורה מיוני 2003 ומגיליונות התיקון מדצמבר 2005 , מינואר 2009 , ממאי 2012 , מנובמבר 2016 , ממרס 2017, מספטמבר 2017 , מספטמבר 2018 ;
 • ת"י 466 חלק 2 - חוקת הבטון: רכיביםגיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2021 למהדורה מדצמבר 2015 ומגיליון התיקון ממרס 2017 .

 

 1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקניםלחצו כאן

 • ת"י 900 חלק 2.24- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח.
 • ת"י 5438 חלק 21.0- כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן ביסולפיט (נתרן מימן סולפיט).
 • ת"י 1112 חלק 5- ציוד מגן אישי: מנעלים - שיטת בדיקה להתנגדות להחלקה.
 • ת"י 1258 חלק 10- ביגוד מגן: הגנה מפני חום ואש - שיטת בדיקה: קביעת מעבר חום המגע דרך ביגוד מגן או דרך חומרי הביגוד.
 • ת"י 1258 חלק 14- ביגוד מגן: ביגוד מגן לריתוך ולתהליכים גלויים.
 • ת"י 1836- דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים.
 • ת"י 5139 - סימון והארה של מכשולי טיס.
 • ת"י 472 - כלי עבודה ידניים המופעים על ידי תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימון קשיח. 
 1. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:
 • גיליון תיקון מספר 7 לתקן ת"י 466 חלק 01- חוקת הבטון: עקרונות כלליים.
 1. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בועדת היתרים מיום 26.10.2021:
 • ת"י 37 חלק 1- לבידים- לבידים רגילים.