למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני תקינה 23 ביוני 2022

23.6.2022

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול של התקנים הבאים
בפרסום 10208 בילקוט הפרסומים מיום 13.6.2022 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:
- במקום ת"י 216 - שמני מאכל צמחיים, מאוקטובר 1994, לרבות גיליון תיקון מס' 2, מדצמבר 2000, ובמקום ת"י 228 - שמני מאכל צמחיים: בדיקות, מינואר 1995, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2004 יבוא:
"ת"י 216 - שמנים צמחיים, מיוני 2022 ", אשר יהיה רשמי במלואו, למעט APPENDIX OTHER QUALITY AND COMPOSITION FACTORS - (להלן -APPENDIX) ואולם הדרישה הקבועה ב־ APPENDIX בערך Peroxide value, כן תהיה רשמית."
- במקום ת"י 139 - נוזל על בסיס חומרים פעילי־שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל, מינואר 1990 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממרס 1992, גיליון תיקון מס' 2, ממרס 1996 וגיליון תיקון מס' 3, מאפריל 2003, בעל רשמיות חלקית, יבוא: "ת"י 139 - נוזל לניקוי כלים ידני, מיוני 2022 , אשר יהיה רשמי במלואו."
בפרסום 10600 בילקוט הפרסומים מיום 19.6.2022 הכריזו על קביעת התקנים הבאים:
- ת"י 4348 חלק 1 - בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: כללי, ממאי 2022 בא במקום המהדורה מינואר 2013 ;
- ת"י 10001 - ניהול איכות - שביעות רצון לקוח - קווים מנחים לקודי התנהלות בעבור ארגונים, ממאי 2022 ;
- ת"י 10004 - ניהול איכות - שביעות רצון לקוח - קווים מנחים לניטור ולמדידה, ממאי 2022 ;
- ת"י 10005 - ניהול איכות - קווים מנחים לתוכניות איכות, ממאי 2022 ;
- ת"י 10218 חלק 1 - רובוטים והתקנים רובוטיים - דרישות בטיחות לרובוטים תעשייתיים: רובוטים, ממאי 2022 ;
- ת"י 10218 חלק 2 - רובוטים והתקנים רובוטיים - דרישות בטיחות לרובוטים תעשייתיים: מערכות רובוטים ושילוב של רובוטים, ממאי 2022 ;
- ת"י 24115 חלק 2 - בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: כללים לשיפור הבטיחות של דרגנועים ומסועי לכת קיימים, ממאי 2022 ;
- ת"י 24115 חלק 3 - בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: מתאם בין התקן האירופי EN 115-1:2008+A1:2010 לבין התקן הישראלי ת"י 24115 חלק 1 ממאי 2020 , ממאי 2022 ;
- ת"י 24115 חלק 4 - בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: הבהרות הנוגעות לסדרת התקנים הישראליים ת"י 24115 , ממאי 2022;
- ת"י 62135 חלק 1 - ציוד לריתוך בהתנגדות: דרישות בטיחות לתכן, ייצור והתקנה, ממאי 2022 בא במקום ת"י 4349 מנובמבר 2005.
בפרסום 10600 בילקוט הפרסומים מיום 19.6.2022 הכריזו על שינוי בתקן הבא:
- ת"י 5988 חלק 1 - תאי בקרה טרומיים מבטון: כללי, גיליון תיקון מס' 1, ממאי 2022 למהדורה מפברואר 2014.

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית טיוטות לתקנים הישראליים הבאים
לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקניםלחצו כאן
- ת"י 191- שמן זית.
- ת"י 900 חלק 2.9- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי. צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים.
בכל נושאי התקינה הנכם מוזמנים לפנות לאביאל קורן בלשכה
במייל aviel@haifachamber.org.il 
בטל' 04-8302114 וואטצאפ והודעות 058-7887955.