למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני תקינה- 26 מאי 2021

עדכוני תקינה- 26 מאי 2021

 1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9595 בילקוט הפרסומים מיום 9.5.2021 הכריזו על:

קביעת התקנים הבאים:

ת"י 1003 חלק 3.1 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - שיטת בדיקה, מאפריל 2021, בא במקום המהדורה מיוני 2013; 
ת"י 6420 - מערכת התרעה אלקטרונית להידרנטים לכיבוי אש, מאפריל 2021; 
ת"י 15200 חלק 2 - אבזר להפחתת לחץ אוויר חיובי (PAPA) במיתקני תברואה: הוראות ודרישות להתקנה, מאפריל 2021;
ת"י 5068 - חישוב וסימון של ערכי התכונות האנרגטיות של מכללי זיגוג בבניינים, מאפריל 2021 בא במקום המהדורה מיוני 2009 ומגיליון התיקון מדצמבר 2013.

שינויים בתקנים הבאים:

ת"י 1205 חלק 2 - מתקני תברואה: מערכת הנקזים, גיליון תיקון מס' 2, מאפריל 2021 למהדורה מאפריל 2014 וגיליון התיקון מאוגוסט 2015;
ת"י 2378 חלק 1 - קירות מחופים באבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי, גיליון תיקון מס' 2, מאפריל 2021 למהדורה מיוני 2012 וגיליון תיקון מאוקטובר 2015;
ת"י 562 חלק 9 - בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות - דרישות, גיליון תיקון מס' 2, מאפריל 2021 למהדורה מיולי 2009 וגיליון תיקון מפברואר 2012;
ת"י 938 חלק 7 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: יחידות זכוכית בידוד - דרישות כלליות, סבולות מידות וכללים לתיאור המערכת, גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2021 למהדורה מדצמבר 2016;
ת"י 268 - יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב, גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2021 למהדורה ממרס 2017;
ת"י 23 חלק 1 - מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: שיטות בדיקה של דלתות, גיליון תיקון מס' 2, מאפריל 2021 למהדורה מאוגוסט 2013 וגיליון תיקון מאפריל 2019;
ת"י 6565 - יחידות בְּניִ עשויות חרסית, גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2021 למהדורה מפברואר 2018.

 

 1. מינהל התקינה במשרד הכלכלה מפרסם להערות הציבור נספח ש' עדכני לת"י 14988 - כיסאות גבוהים לילדים-

נספח ש', הנקבע ע"י הממונה על התקינה, מגדיר הוראות מפורטות לעניין הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי ולשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, ובכלל זה הבדיקות הנדרשות למתן אישור דגם ואישור משלוח, היקף הבדיקות כאמור ומתכונתן.

לעיון בטיוטת נספח ה-ש' עדכני לת"י 14988 - כיסאות גבוהים לילדים- לחצו כאן

ככלל שיש לכם הערות לגבי טיוטה זו, יש להעבירם לידי מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר בכתובת המייל: meravk@chamber.org.il עד ליום 8.6.2021.

 

 1. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 33 חלק 1 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות, מנובמבר 2007, לרבות גיליו התיקון מס' 1 מיולי 2019, במקומו יבוא: ת"י 60669 חלק 1 – מפסקים חשמליים למתקני חשמל קבועים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מפברואר 2021.

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא, לעיון בטבלת השינויים הלאומיים (ND)- לחצו כאן ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-3.6.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 562 חלק 1 – בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות, מספטמבר 2017 (שטופל במסגרת התיקון ה-13 וטרם פורסם), במקומו יבוא: ת"י 562 חלק 1 – בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיות, מינואר 2021.

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא, לעיון בטבלת השינויים הלאומיים (ND)- לחצו כאן ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-20.6.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

 

 1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-
 • ת"י 961 חלק 32 ג"ת 1 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – גבולות לפליטת זרמי הרמוניות.
 • ת"י 5327 גיליון תיקון 2- לוחיות זיהוי לכלי רכב.
 • ת"י 8802 חלק 3- תקן לאתרנט.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור-לחצו כאן

 

 1. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:
 • ת"י 5515 חלק 22.08- ציוד אימונים נייח: סטפר, מטפסי מדרגות ומטפסים - דרישות בטיחות ספציפיות נוספות ושיטות בדיקה.
 • ת"י 5515 חלק 22.09- ציוד אימונים נייח: אליפטיקל, דרישות בטיחות ספציפיות נוספות ושיטות בדיקה.
 • ת"י 5515 חלק 22.10- ציוד אימונים נייח: תרגיל אופניים עם גלגל קבוע או בלי גלגלים, דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה.

 

 

 

 1. בהמשך לפעילות מול מינהל תקינה במשרד הכלכלה, שמחים לעדכן כי מנועי חיפוש התקנים הרשמיים וקבוצות היבוא אוחדו, וכעת מרוכז מכלול נתונים על כל תקן במקום אחד

מוזמנים לעיין בהודעה הבאה, אשר נשלחה אלינו מטעם אגף מערכות מידע במשרד הכלכלה:

 

להלן רשימת השדות הכלולים כיום במנוע חיפוש התקנים הרשמיים בעברית העדכני:
1. שם התקן
2. מועד המהדורה העדכנית
3. בתוקף מ – מציג את תאריך כניסת התקן לתוקף
4. בתוקף עד – מציג את מועד פקיעת התוקף של תקנים המצויים בתקופות מעבר/התארגנות.
5. גיליונות תיקון
6. הסעיפים הרשמיים
7. הערה לכניסה לתוקף
8. התקן נמצא בתהליך
9. מקוריות התקן – מציג את המידע האם התקן מקורי או מאומץ ואם מאומץ האם כולל שינויים מתחייבים בלבד או כולל גם שינויים שאינם מתחייבים.
10. חובת תו תקן
11. קבוצות יבוא
12. תנאים לקבוצות יבוא

 

להלן רשימת השדות הכלולים כיום במנוע חיפוש התקנים הרשמיים באנגלית העדכני:
1. Title - שם התקן
2. Edition- מועד המהדורה העדכנית
3. Validity from - מועד הכניסה לתוקף
4. Validity to - מועד פקיעת התוקף
5. Amendments - גיליונות תיקון
6. Mandatory Sections and Sub-sections - הסעיפים הרשמיים בתקן

 

לתשומת ליבכם:

 • מנוע החיפוש מציג רק תקנים המצויים בתוקף כיום או עתידים להיכנס לתוקף בעתיד ואינו מציג תקנים שפג תוקפם.
  • בכל שלב נתון ניתן להוריד מהאתר קובץ אקסל עם כל התקנים המופיעים במנוע החיפוש בעברית.
  • בעבר עבור כל תקן שעבר רביזיה היתה קיימת רשומה אחת. כיום המידע פוצל לשתי רשומות נפרדות שכוללת מידע שונה לכל מהדורה (שם שונה, מועד מהדורה, תאריכי כניסה ופקיעת תוקף ועוד).