למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני תקינה

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

בפרסום 8929 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול התקנים הבאים:

 • ת"י 341 - מחזירורים, מאוקטובר 1977;
 • ת"י 543 - חגורות בטיחות לכלי רכב ממונעים, מאוקטובר 1974; 
 • ת"י 1016 חלק 1 - ציוד מכני הנדסי לעבודות עפר: כנפות מגן לאופנים, מפברואר 1979;
 • ת"י 1035 חלק 1 - חיבורי חשמל בין רכב גורר לרכב נגרר - חיבורים לרכב הפועל במתח 12 וולט ממין 12 N (רגיל),מנובמבר 1991;
 • ת"י 1035 חלק 2 - חיבורי חשמל בין רכב גורר לרכב נגרר - חיבורים לרכב הפועל במתח 12 וולט ממין 12 S (נוסף) מנובמבר 1991;
 • ת"י 1035 חלק 3 - חיבורי חשמל בין רכב גורר לרכב נגרר - התקנה על קורת הרוחב האחורית ברכב גורר, מנובמבר 1991;
 • ת"י 1046 - משענות ראש למושבים של כלי רכב ממונעים, מנובמבר 1979;
 • ת"י 1411 חלק 1 - קרב של מסנן אוויר למנוע שרפה פנימית ברכב מנועי: רכב מנועי עד 4 טון, מדצמבר 1993;
 • ת"י 1411 חלק 2 - קרב של מסנן אוויר למנוע שרפה פנימית ברכב מנועי: רכב מנועי מעל 4 טון, מדצמבר 1993;
 • ת"י 1152 - אבקות להכנת רפרפת (פודינג) וקריש, מדצמבר 1981;
 • ת"י 5384 - משולשי אזהרה מיטלטלים, ממרס 2003.

שימו לב! לתיקון טעויות דפוס:

 • בהודעה בדבר קביעת תקנים שפורסמה בפרסום 8905 בילקוט הפרסומים, התש"ף, עמ' 6462, לעניין כימיקלים במים המיועדים לשתייה: חומרי הפתתה המבוססים על תרכובות אלומיניום, ממאי 2020 בא במקום המהדורה מפברואר 2007, במקום "ת"י 5348 " צריך להיות "ת"י 5438".
 • לעניין בדיקת תכונות גאומטריות של אגרגאטים-הערכה של חלקיקים דקים באגרגאט-בדיקת מתילן כחול, ממאי 2020, במקום "ת"י 6548 " צריך להיות"ת"י 6584".
 1. מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן אושרו בועדת היתרים מיום 26.5.2020:
 • 61-489 חלק 2.2- מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יצקת ברזל.
 • 61-489 חלק 2.6- מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה עשויים פוליפרופילן (PP), פוליאתילן (PE) או פוליוויניל כלוריד קשיח(PVC-U).

למידע נוסף יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 1. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים -

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן (התייעצות חוזרת):

 • ​ת"י 493 – בדיקת חלב: בדיקת החומציות הניתנת לטיטור(1963);
  במקומו בא:
 • ת"י 493– בדיקת חלב: בדיקת החומציות הניתנת לטיטור (ממאי 2012):

עדכון לפנייתו של הממונה על התקינה, מיום 09.08.2017, בדבר אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 356- סוכר (2009)- תקן רשמי;
 • ת"י 443 – סירופ גלוקוז(2002)- תקן לא רשמי; במקומם יבוא:
 • ת"י 7212- סוכרים(2015);
 • התקנים המוחלפיםת"י 356 ות"י 413 ימשיכו לחול עד ליום 1.1.2023.
 • התקן ת"י 7212 ייכנס לתוקף 60 ימים מיום פרסומו ברשומות, אולם מי שיבקש לפעול על יפו ממועד זה ועד ליום 1.1.2023 יוכלו לעשות כן רק אם הוא בחר, בהתאם לסעיך 4(א) לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התעש"ה-2014, לפעול גם על פי הוראות הסימון הקבועות בתקן האמור.
 • למכתב הממונה מיום 9.8.2017 היכנסו לקישור ולמכתב העדכני של הממונה (מיום 18.6.2020) המכיל דברי הסבר - לחצו כאן ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) של ת"י 7212 החדש- לחצו כאן
 • האכרזה על ת"י 7212 תועבר לפרסום ביום 24.06.2020- ולכן ניתן להעביר הערות עד למועד הזה.

 

 1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים -
 • ת"י 11149 חלק 5- ביגוד מגן-תכונות אלקטרוסטטיות: דרישות לבצועי החומר ולתכן.
 • ת"י 60079 חלק 15- אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה מטיפוס "N".

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

 1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים -
 • ת"י 14668 חלק 1- מתקני תברואה - כיורי רחץ: דרישות תפקוד ושיטות בדיקה.
 • ת"י 14668 חלק 2- מתקני תברואה - כיורי רחץ: מידות החיבורים.
 • ת"י 22519- מערכות טיפול-קדם וייצור למים מסוגWF-ו WP.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

 

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות לאביאל קורן בלשכה, בטל'  04-8302114 או במייל aviel@haifachamber.org.il