למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני תקינה- 29 ביוני 2021

עדכוני תקינה- 29 ביוני 2021

 1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול של התקנים הבאים-

בפרסום 9665 בילקוט הפרסומים מיום 9.6.2021 הכריזו על קביעת התקנים הבאים:

ת"י 21939 חלק 1 - שיטה לחישוב ולביטוי של צריכת האנרגיה של טיפול בשפכי תעשייה למטרת השבת מים: תהליכים ביולוגייםממאי 2021 ;
ת"י 30134 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע מרכזיים: סקירה כללית ודרישות כלליותממאי 2021 ;
ת"י 30134 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע מרכזיים: אפקטיביות השימוש בחשמלממאי 2021;
ת"י 30134 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע מרכזיים: מקדם אנרגייה מתחדשתממאי 2021 ;
ת"י 30134 חלק 4 - טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע מרכזיים: ניצול אנרגייה של ציוד טכנולוגיית המידע בעבור שרתים (ITEEsv), ממאי 2021 ;
ת"י 30134 חלק 5 - טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע מרכזיים: ניצול של ציוד טכנולוגיית המידע בעבור שרתים (ITEUsv), ממאי 2021 ;

ת"י 5568 חלק 1 - קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות אתרי אינטרנט, ממאי 2021 בא במקום ת"י 5568 ממרס 2013;
ת"י 5093 - דליקות של וילונות לשימוש ציבורי או מוסדי, ממאי 2021 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2016;
ת"י 8779 - מערכות צנרת פלסטיק - צינורות פוליאתילן להשקיה - דרישות, ממאי 2021 בא במקום המהדורה מדצמבר 2011 ומגיליונות התיקון מאוגוסט 2013 ומיוני 2014.

 

 1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-
 • ת"י 61547- תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תאורה לשימוש כללי – דרישות חסינות הנוגעות לתאימות אלקטרומגנטית.
 • ת"י 961 חלק 10- תאימות אלקטרומגנטית: הנחיות אחידות לאישור כלי רכב בנוגע לתאימות אלקטרומגנטית.
 • ת"י 961 חלק 14.1- תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירים דומים – פליטה.
 • ת"י 961 חלק 14.2- תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירים דומים – חסינות – תקן קבוצתי למוצר.
 • ת"י 13236- דרישות בטיחות למוצרים בעלי כושר השחזה רב במיוחד.
 • ת"י 13743- דרישות בטיחות למוצרי השחזה מצופים.
 • ת"י 13854- בטיחות מכונות – מרווחים מינימליים למניעת מעיכת חלקי גוף אדם.
 • ת"י 16092 חלק 1- בטיחות כלי עבודה ממוכנים – מכבשים: דרישות בטיחות כלליות.
 • ת"י 1284 חלק 4 ג"ת 1- כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים - מונחים ודרישות ביצועים עבור סיכונים כימיים.
 • ת"י 4422 חלק 2- פריט מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות.
 • ת"י 71568 חלק 4.0 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים.
 • ת"י 71568 חלק 3.0 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעל יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים.
 • ת"י 1337 חלק 1- מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה ומערכות בקרה לבתי עסק; חלק 5- גלאים.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבורלחצו כאן

 

 1. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפה / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 6558 חלק 1 – בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים - דרישות בטיחות, מיוני 2017- במקומו יבוא: ת"י 6558 חלק 1 – בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים - דרישות בטיחות, ממרס 2021.

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא לעיון בטבלת השינויים הלאומיים לחצו כאן ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-15.7.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 576 חלק 1 – מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), ממרס 2006, לרבות גיליון התיקון מס' 1, מאוגוסט 2019 על ידי גיליון תיקון מס' 2 ממרס 2021;

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא לעיון בטבלת השינויים הלאומיים לחצו כאן ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-25.7.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

 

 1. מנהל תחום חשמל ואלקטרוניקה במינהל תקינה שלח אלינו טיוטות נספחי ה-ש' לת"י 62841 - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות לחלקים 2.4, 2.5, 2.11-

לעיון בנספח הש' לת"י 62841 חלק 2.4- דרישות (מיוחדות למשחקות ומלטשות (למעט מטיפוס דיסקה המוחזקות ביד) - לחצו כאן

לעיון בנספח הש' לת"י 62841 חלק 2.5- דרישות .מיוחדות למסורים עגולים המוחזקים בידלחצו כאן

לעיון בנספח הש' לת"י 62841- חלק 2.11- דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב המוחזקים ביד- לחצו כאן

ככל שיש בידכם הערות אבקשכם להעבירן בהתאם לדרכי ההתקשרות מטה עד 4.7.2021

 

 1. נספחי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד פורסמו להערות היצרנים-
 • ת"י 8- מוצרי בטון טרומיים לריצוף.

 

 1. נספחי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בועדת היתרים-
 • ת"י 5515 חלק 8 - שערים לכדורגל נוער, לקטרגל, למיני- כדורגל ולכדורגל בקבוצות קטנות
 • ת"י 5515 חלק 9 - שערי כדורגל - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה
 • ת"י 5515 חלק 10 - שערי כדוריד - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה

 

בכל עניין הנוגע לעדכונים אלו ניתן לפנות לאביאל קורן בלשכה במייל aviel@haifachamber.org.il , בטל' 04-8302114 או בהודעה לנייד 058-7887955