למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני תקינה - 3 במרץ 2021

עדכוני תקינה - 3 במרץ 2021

  1. פורסמה להערות ע"י הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה כוונת שר הכלכלה והתעשייה לגבי שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*הסרת רשמיות מהתקנים כלהלן:

א. ת"י 991 – פלפל מתוק מוקפא, מינואר 1978
ב. ת"י 1131 – ירקות מוקפאים מעורבים, מיוני 1981
ג. ת"י 1310 – תרד מוקפא, מנובמבר 1984

  • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקנים אלו עד ה-28.3.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שבסוף הודעה זו.

*החלפת התקן הרשמי המקורי כלהלן:

ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מספטמבר 2019
במקומו יבוא:
ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מנובמבר 2020

  • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-28.3.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שבסוף הודעה זו.
  1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-
  • ת"י 6395 חלק 1 - אבטחת מטענים ברכב מסחרי.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור- לחצו כאן

בכל נושאי התקינה נא פנו לאביאל קורן במייל aviel@haifachamber.org.il או בטל' 04-8302114