למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עדכוני תקינה – 9 במרץ 2022

9.3.2022

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות של תקנים הישראליים הבאים
לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקניםלחצו כאן
 • ת"י 4348 חלק 1- בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: כללי.
 • ת"י 4068 חלק 1 ג"ת 1 - חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים.
 • ת"י 11393 חלקים 2+ 4 +5 +6- ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד.
 • ת"י 16941 חלק 1.0- מערכת להחדרת נגר עילי (מי גשמים) ומי עיבוי ממזגנים לתת הקרקע (לתווך הלא רווי ולתווך הרווי): חלק 1 – רכיבי המערכת מתחום הנכס עד למבנה תא הקידוח, המשמשים להזרמת נגר עילי.
 2. מסמכי הנת"מ (נהלים לתנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים:
 • נת"מ 1-1498 חלק 1: מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה
 • נת"מ 1-1498 חלק 2: מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות
 • נת"מ 1-1498 חלק 3: מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות
 • נת"מ 1-1498 חלק 4: מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה
 • נת"מ 1-1498 חלק 5: מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות
 • נת"מ 1-1498 חלק 6: מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע
 • נת"מ 1-1498 חלק 7: מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול
 • נת"מ תקן 1497 חלק 1: מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה
 • נת"מ תקן 1497 חלק 2: מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: הוראות לבחינה, לתחזוקה ולתפעול האתר
 3. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו ובועדת היתרים של מכון התקנים:
 • נת"מ לתקן 1-1920 חלק 1- דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט לטיח.
 4. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:
 • גיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 4426- מונעי זרימה חוזרת התקנה.
 • ת"י 5350- בנייה ותפעול של מערכות לרכבת הקלה.
 • גיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 50160- אופייני מתח החשמל המסופק מרשתות חשמל ציבוריות.
בכל נושאי התקינה ומכון התקנים הנכם מוזמנים לפנות לאביאל קורן בלשכה
במייל 
aviel@haifachamber.org.il או בטל' 04-8302114
ואטצאפ והודעות 058-7887955