למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

עובדים זרים – עדכון סכומי ניכוי עבור מגורים ועבור ביטוח רפואי

ניכוי עבור מגורים - באמצע חודש פברואר עודכנו הסכומים המרביים המעודכנים, לשנת 2021, שמעסיק רשאי לנכות משכרו החודשי של עובד זרכהחזר הוצאות המעסיק למגורים. הסכומים נקבעו לפי אזור המגורים, בהתאם להודעת עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשפ"א - 2021, כמפורט להלן:

 

אזור המגורים

סכום                                                                                         בש"ח

ירושלים

426.40

תל-אביב

484.85

חיפה

323.26

מרכז

323.26

דרום

287.37

צפון

264.41

בענף החקלאות

240.22

 

אם המגורים הם בבעלות המעסיק, ינוכה משכר העובד סכום שלא יעלה על מחצית מהסכומים הנ"ל (מגורים ייחשבו בבעלות המעסיק כל עוד לא הציג למפקח חוזה שכירות וקבלות על תשלום שכר דירה).

 

נוסף על הסכום שמעסיק רשאי לנכות, כאמור לעיל, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של העובד הזר בעד הוצאות נלוות (מים, חשמל, ארנונה), סכום מרבי של 93.09 ש"ח; בענף החקלאות -307.06 ש"ח.

 

במקרה של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעסיקו - הסכום המרבי הוא 79.99ש"ח.

 

תוקף השינוי - מיום 1.1.2021.

 

ניכוי עבור ביטוח רפואי - השיעור המרבי שרשאי מעסיק לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד דמי ביטוח רפואי, הינו, בהתאם להודעת עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשפ"א - 2021, סכום שלא יעלה על 124.72 ש"ח (במקום 125.47).

לגבי עובד זר בסיעוד – סכום שלא יעלה על 143.11 ש"ח.

 

תוקף השינוי מיום 1.1.2021