למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

פתיחת בדיקות היבוא לתחרות – עדכון פברואר 2020

פברואר 2020
בדיקות היבוא פתוחות לתחרות – איך זה עובד

כזכור, הרפורמה בתקינה נכנסה לתוקף בחודש מרץ 2018. בין היתר, כללה הרפורמה פתיחה הדרגתית של בדיקות היבוא לתחרות. מטרת צעד זה הינה להרחיב את מעגל המעבדות הרשאיות לאשר מוצרים מיובאים שחלים עליהם תקנים רשמיים ובכך להוזיל את מחירי הבדיקות והמוצרים בהתאם.

פתיחת התקנים לתחרות התבצעה באמצעות חלוקה ל-4 פעימות, אשר 3 מתוכן כבר התרחשו. התקנים הראשונים נפתחו לתחרות באפריל 2018, הפעימה השנייה נכנסה לתוקף באוקטובר 2018, הפעימה השלישית נכנסה לתוקף בדצמבר 2019, כאשר הפעימה הרביעית והאחרונה מתוכננת במרץ 2021, ובה צפויים להיכלל כל התקנים שלא נכללו בפעימות הקודמות ובכלל זאת תקנים בתחום מוצרי הבנייה.

קישור לפירוט התקנים הכלולים בשלוש הפעימות הראשונות באתר משרד הכלכלה (הכולל גם קישור להגשת בקשה לקבלת הכרה לביצוע בדיקות תקינה בייבוא עבור מעבדות נוספות).

לפי שעה קיימות שלוש מעבדות המוכרות לבדיקות תקן של טובין מיובאים- ITL בדיקת מוצרים בע"מ, מעבדות חרמון וסיסטם מעבדות מתקדמות. 

קישור לפרסום באתר משרד הכלכלה המפרט את ההכרות שכבר ניתנו למעבדות וביחס לאילו תקנים לכל מעבדה (הרשימה צפויה להתעדכן בצורה שוטפת על בסיס הרחבת ההכרות).

עד כה, מעבדות מוכרות קיבלו הכרה מהממונה על התקינה רק לתקנים בתחומי החשמל והאלקטרוניקה (בתחומים אלו קיים כיסוי רחב מאד של מעבדות שיכולות להתחרות במכון התקנים ביחס למגוון תקנים). ביחס לשורה ארוכה מאד של תקנים חשובים שפתוחים באופן תאורטי לתחרות היות והם כלולים בשלוש הפעימות הראשונות, לצערנו כרגע, בהעדר מעבדות שקיבלו הכרה ביחס לאותם תקנים, לא מתקיימת תחרות בפועל.